मराठी व्याकरण टेस्ट 21 [ Marathi Grammar Test 21 ]

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now
इतरांना शेअर करा .......

मराठी व्याकरण टेस्ट 21 | MARATHI GRAMMAR TEST 21 |POLICE BHARATI GRAMMAR TEST EXAM | POLICE BHARATI MARATHI VYAKARAN TEST ONLINE EXAM | POLICE BHARATI GRAMMAR TEST ONLINE | POLICE BHARATI VYAKARAN TEST ONLINE


मराठी व्याकरण टेस्ट 21

1 / 15

रिती भुतकाळातील क्रियापद ओळखा ?

2 / 15

पुढील वाक्यातील आधोरेखित शब्दाची जात ओळखा ? तुम्ही सर्वजण इथेच थांबा.

3 / 15

उंट या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रुप ओळखा ?

4 / 15

पुढील नामाचा प्रकार ओळखा. वात्सल्य

5 / 15

निः+विकार या संधी विग्रहाचा मुळ शब्द ओळखा ?

6 / 15

नागपुरी संत्री ......विशेषण आहे.

7 / 15

मंत्रालय या शब्दाचा प्रचलीत विग्रह सांगा ?.

8 / 15

पुढील वाक्यातील प्रयोग ओळखा ? पोलिसांनी चोर पकडला.

9 / 15

बारभाई या शब्दाचा समास ओळखा ?

10 / 15

जो करेल तो भरेल या वाक्याचा प्रकार ओळखा ?

11 / 15

उन्हाच्या झळा सोसणे या वाक्यप्रचाराचा खालीलपैकी योग्य अर्थ ओळखा ?

12 / 15

लेखन नियमानुसार खालीलपैकी अचूक शब्द ओळखा ?

13 / 15

पाणी या शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा ?

14 / 15

बोका या शब्दाचे स्त्रीलिंगी रुप ओळखा ?

15 / 15

खालीलपैकी विकारी नसलेली शब्दांची जात ओळखा ?

Your score is

0%


अधिक टेस्ट दया.


इतरांना शेअर करा .......
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.