क्रियापद व त्याचे प्रकार

क्रियापद व त्याचे प्रकार

क्रियापद व त्याचे प्रकार क्रियापद :- वाक्यामधील क्रिया दर्शविणार्‍या ज्या विकारी शब्दामुळे वाक्यातील क्रिया दर्शविली जाते व त्या वाक्याचा …

Read more

सर्वनाम व त्याचे प्रकार

सर्वनाम व त्याचे प्रकार 

सर्वनाम व त्याचे प्रकार  सर्वनाम :- वाक्यातील नामाचा वारंवार होणारा उच्चार टाळावा म्हणून नामाच्या ऐवजी येणार्‍या शब्दाला सर्वनाम …

Read more

विशेषण व त्याचे प्रकार

विशेषण व त्याचे प्रकार

विशेषण व त्याचे प्रकार विशेषण :- नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणार्‍या शब्दास विशेषण असे म्हणतात. उदा. चांगली मुले काळा …

Read more

संधी व त्याचे प्रकार

संधी व त्याचे प्रकार

संधी व त्याचे प्रकार जोडाक्षरे:- ज्या अक्षरात दोन किंवा अधिक व्यंजने प्रथम एकत्र येवून शेवटी त्यात एक स्वर …

Read more