विभाजतेच्या कसोट्या

विभाजतेच्या कसोट्या

विभाजतेच्या कसोट्या 2 ची कसोटी :- ज्या संख्येच्या एकक स्थानी 2, 4, 6, 8 अशा संख्या असतात. उदा. 42, 52 68, 86, 258, 1008 इ. 3 ची कसोटी :- ज्या संख्येच्या अंकांच्या बेरजेला तीनने भाग जातो, त्या संख्येला तीनने भाग जातो. उदा. 57260322, 5+7+2+6+0+3+2+2=27 संख्येची बेरीज 27 आणि तिला तीनने भाग जातो म्हणून त्या संख्येला तीनने भाग … Read more

संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 7 )

संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 7 )

संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 7 ) 1. खालील संख्यामालेतील चुकीची संख्या ओळखा. 7, 8, 18, 57, 228, 1165, 6996 A. 8    B. 18    C.57    D. 228 2. खालील संख्यामालेतील चुकीची संख्या ओळखा. 1, 1, 2, 6, 24, 96, 720 A. 720    B. 96    C. 24    D. 6 3. खालील संख्यामालेतील चुकीची संख्या ओळखा. 196, 169, … Read more

संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 6 )

संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 6 )

संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 6 ) 1. दिलेल्या पर्यायातून योग्य पर्याय निवडून खालील संख्यामाला पूर्ण करा.     16, 33, 65, 131, 261, (….) A. 523 B. 521 C. 613 D. 721 2. दिलेल्या पर्यायातून योग्य पर्याय निवडून खालील संख्यामाला पूर्ण करा. 10, 5, 13, 10, 16, 20, 19, (….) A. 22 B. 40 C. 38 … Read more

संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 5 )

संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 5 )

संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 5 ) 1. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा. 3, 5, 11, 14, 17, 21 A. 21    B. 17    C. 14    D. 3 2. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा. 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343 A. 27    B. 100    C. 125    D. 343 3. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या … Read more

संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 4 )

संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 4 )

संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 4 ) 1. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील मालिका पूर्ण करा F2, __, D8, C16, B32, … 2. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील मालिका पूर्ण करा ६६४, ३३२, ३४०, १७०, ____, ८९, … A. 85 B. 97 C. 109 डी. १७८ 3. रिकाम्या जागी योग्य पर्याय निवडून खालील मालिका … Read more

संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 3 )

संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 3 )

संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 3 ) 1. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा 42 40 38 35 33 31 28 A. 25 22 B. 26 23 C. 26 24 D. 25 23 E. 26 22   2. पुढील संख्यामाला पूर्ण करा 6 10 14 18 22 26 30 A. 36 40 B. 33 37 C. 38 42 … Read more

संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 2 )

संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 2 )

संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 2 ) 1. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल 28 25 5 21 18 5 14 A.11 5    B. 10 7 C. 11 8 D. 5 10 E. 10 5 2. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल 8 11 21 15 18 21 22 A. 25 18 B. 25 21  C. … Read more

संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 1 )

संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 1 )

संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 1 ) 1. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल 2, 1, (1/2), (1/4), … A. (1/3) B. (1/8) C. (2/8) D. (1/16)   2. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल -7, 10, 8, 11, 9, 12, … A. 7 B. 10 C. 12 D. 13   3. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या … Read more

गणितातील महत्वाची सूत्रे (भाग 2)

गणितातील महत्वाची सूत्रे (भाग 2)

गणितातील महत्वाची सूत्रे (भाग 2) वर्तुळ :- त्रिज्या(R)- वर्तुळाच्या केंद्रबिंदूतून निघून परिघाला जाऊन मिळणार्‍या रेषाखंडाला वर्तुळाची त्रिज्या म्हणतात. वर्तुळाच्या व्यास (D) – केंद्रबिंदूतून निघून जाणार्‍या व वर्तुळाच्या परिघावरील दोन बिंदुना जोडणार्याह रेषाखंडास वर्तुळाचा व्यास म्हणतात. वर्तुळाचा व्यास हा त्या वर्तुळाचा त्रिज्येचा (R च्या) दुप्पट असतो. जीवा – वर्तुळाच्या परिघावरील कोणत्याही दोन बिंदूंना जोडणार्‍या रेषाखंडाला वर्तुळाची … Read more

गणितातील महत्वाची सूत्रे (भाग 1)

गणितातील महत्वाची सूत्रे (भाग 1)

गणितातील महत्वाची सूत्रे (भाग 1)  सरासरी :- 1) N संख्यांची सरासरी = दिलेल्या संख्यांची बेरीज / n, n = एकूण संख्या 2) क्रमश: संख्यांची सरासरी ही मधली संख्या असते.   उदाहरणार्थ :- 12, 13, [14], 15, 16  या संख्या मालेतील संख्यांची सरासरी = 14 संख्यामाला दिल्यावर ठरावीक संख्यांची (n) सरासरी काढण्यासाठी n या क्रांश: संख्यांची … Read more