police marathi grammar test online
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

मराठी व्याकरण टेस्ट 20 [ Marathi Grammar Test 20 ]

इतरांना शेअर करा .......

मराठी व्याकरण टेस्ट 20 | MARATHI GRAMMAR TEST 20 | POLICE BHARATI MARATHI VYAKARAN TEST ONLINE EXAM | POLICE BHARATI GRAMMAR TEST ONLINE | POLICE BHARATI VYAKARAN TEST ONLINE | POLICE BHARATI GRAMMAR TEST EXAM


मराठी व्याकरण टेस्ट 20

1 / 15

स्वच्छेने केलेल्या कार्याबद्दल सन्मानाने दिला जाणारा मोबदला म्हणजे काय ?

2 / 15

एखाद्या शब्दासाठी असणारा पर्याय दर्शविण्यासाठी दोघांच्यामध्ये वापरल्या जाणऱ्या चिन्हास काय म्हणतात ?

3 / 15

पुढील शब्दाचा विरुध्दार्थी शब्द ओळखा. अनुज 

4 / 15

पांढरे स्वच्छ दात मुखास शोभा देतात. या वाक्यातील उद्देश ओळखा ?

5 / 15

मित्राच्या उदयानं कोणाला आनंद होत नाही ? या वाक्यातील अलंकार ओळखा ?

6 / 15

अभियोग या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता ?

7 / 15

पानिपतावर सव्वा लाख बांगड्या फुटल्या हे विधान कोणत्या प्रकारात आहे ?

8 / 15

द्विगूसमास हा पुढीलपैकी कोणत्या समासाचा उपप्रकार म्हणून ओळखला जातो ?

9 / 15

पुढील वाक्यातील अधोरेखित शब्दाची जात ओळखा? ती चुरुचुरु बोलते ?

10 / 15

विभक्तीच्या रुपांमुळे वाक्यातील शब्दा-शब्दांमधील जे संबंध किंवा नाती जोडली जातात त्यांना.......म्हणतात.

11 / 15

पुढील शब्दयोगी अव्ययाचा प्रकार ओळखा ? परिस

12 / 15

प्रतिवर्ष हा शब्द कोणत्या समासाचे उदाहरण आहे ?

13 / 15

सगळेच श्रीमंत कसे असतील ? या वाक्यातील काळ ओळखा ?

14 / 15

गुलाबाचे फुल सुंदर असते. या वाक्यातील कर्ता ओळखा ?

15 / 15

गुरुजी म्हणाले की, प्रत्येकाने स्वच्छता पाळावी या वाक्याचा प्रकार ओळखा ?

Your score is

0%


अधिक टेस्ट दया.


इतरांना शेअर करा .......

Latest Post

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.