police bharati math test
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

गणित टेस्ट 13 [ MATH TEST 13 ]

इतरांना शेअर करा .......

गणित टेस्ट 13 | MATH TEST 13 | पोलिस भारती गणित टेस्ट प्रश्नपत्रिका | POLICE BHARATI TEST EXAM | POLICE BHARATI SARAV PAPER | POLICE BHARATI GANIT TEST EXAM | POLICE BHARATI GANIT QUITION PAPER | POLICE BHARATI MATH TEST


गणित टेस्ट 13

1 / 10

3 किमी + 4 मीटर + 500 सेंमी = ......मीटर ?

2 / 10

60 चे 40% म्हणजे किती ?

3 / 10

8, 20, 45, 96, 199,.........?

4 / 10

1,8,27,......,125

5 / 10

अ एक काम 15 दिवसांत पूर्ण करतो, तेच काम पूर्ण करण्यास ब ला 10 दिवस लागतो, तर दोघे मिळून ते काम किती दिवसात करतील ?

6 / 10

15 सेकंदात एक गाडी 300 मी. जाते तर तिचा ताशी वेग किती ?

7 / 10

302 x  45 = ?

8 / 10

शंकरशेठनी आपल्या जवळील एकूण रकमेच्या 2/3 भाग आपल्या मुलाला दिला. 1/4 भाग अनाथाश्रामाला देणगी दिली व उरलेले 50,000 रु. बँकेत ठेवले, तर त्यांच्याजवळ एकूण किती रक्कम होती ?

9 / 10

एका पेटीत दोन डझन आंबे आहेत, अशा 24 पेट्यांतील एकूण आंबे किती होतील ?

10 / 10

एका संख्येला 12 ने गुन्हे ऐवजी चुकून 21 ने गुणले तर गुणाकार गुणाकार आपेक्षा 108 नाही जास्त झाला तर ती संख्या कोणती ?

Your score is

0%


मित्रांनो ,तुम्हाला ही टेस्ट कशी वाटली ? आणि तुम्हाला या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स पडले. हे आम्हाला Comment करून नक्की कळवा.

आणखी टेस्ट दया.


इतरांना शेअर करा .......

Latest Post

2 thoughts on “गणित टेस्ट 13 [ MATH TEST 13 ]”

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.