मराठी व्याकरण टेस्ट 29 [ MARATHI GRAMMAR TEST 29 ]


व्हाट्सएप ग्रुप   येथे क्लीक करा
टेलिग्राम ग्रुप   येथे क्लीक करा
इतरांना शेअर करा .......

मराठी व्याकरण टेस्ट 29 , MARATHI GRAMMAR TEST 29 , POLICE BHARATI TEST पोलिस भारती टेस्ट,POLICE BHARTI MARATHI GRAMMAR ,मराठी व्याकरण टेस्ट ,POLICE BHARATI PRASHNPATRIKA ,पोलिस भारती प्रश्नपत्रिका ,POLICE BHAEARU MARATHI VYAKARAN


मराठी व्याकरण टेस्ट 29 [ MARATHI GRAMMAR TEST 29 ]

1 / 15

नैसर्गिक या शब्दाचा उलट अर्थाचा शब्द निवडा ?

2 / 15

सोक्षमोक्ष लावणे याचा विरुद्ध अर्थ पुढीलपैकी कोणता ?

3 / 15

पुढील शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता ?- वारुणी

4 / 15

दिसामाजी काहीतरी लिहावे. अधोरेखित शब्दांचा अर्थ ओळखा.

5 / 15

खाली दिलेल्या शब्दांपैकी लक्ष्मी यास समान अर्थ नसलेला शब्द कोणता ?

6 / 15

पर्यायी उत्तरातून योग्य ते उत्तर सांगा- ईश्वरनिर्मिती

7 / 15

कमलनयन रामाला पाहून सीतेला आनंद झाला. अधोरेखित शब्दाचा समास ओळख

8 / 15

ज्या सामासिक शब्दात पहिले पद महत्त्वाचे असते त्यास कोणता समास म्हणतात ?

9 / 15

खालीलपैकी कोणता शब्द द्विगू समासाचे उदाहरण आहे ?

10 / 15

मीठभाकर या शब्दाचा विग्रह खालीलपैकी कसा आहे ?

11 / 15

काय तोबा गर्दी ही ! या वाक्याचा प्रकार ओळखा ?

12 / 15

परस्परसंबंध असलेली वाक्ये एकत्र करुन त्याचे एक वाक्य बनवणे या क्रियेला -------- म्हणतात.

13 / 15

गलाबाची फुले वेगवेगळ्या रंगाची असतात या वाक्यांचा प्रकार ओळखा

14 / 15

सर्कशीत काम करणाऱ्या प्राण्यांचे हाल मला बघवत नाही. या वाक्याचा प्रकार ओळखा.

15 / 15

वाक्यपरिवर्तन या परिभाषिक शब्दाचा अचूक अर्थ खालीलपैकी कोणता ?

Your score is

0%


अधिक टेस्ट दया.


इतरांना शेअर करा .......

Leave a Comment