मराठी व्याकरण टेस्ट 17 [Marathi Grammar Test 17 ]

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now
इतरांना शेअर करा .......

मराठी व्याकरण टेस्ट 17 | MARATHI GRAMMAR TEST 17 | POLICE BHARATI VYAKARAN TEST ONLINE | POLICE BHARATI GRAMMAR TEST ONLINE | POLICE BHARATI VYAKARAN TEST ONLINE | POLICE BHARATI GRAMMAR TEST EXAM


मराठी व्याकरण टेस्ट 17

1 / 15

अमेरिका हे श्रीमंत राष्ट्र आहे. या वाक्याचे नकारार्थी वाक्यात रुपांतर करा.

2 / 15

शी ! काय हे कपडे तुझे !

3 / 15

मुलांनो, गोंगाट करु नका. क्रियापदाचा प्रकार ओळखा.

4 / 15

दुरात्मा शब्दाचे संधी विग्रह ओळखा.

5 / 15

व्यंजनाने शेवट होणे या अर्थी खालीलपैकी कोणता शब्द बरोबर आहे.

6 / 15

भाषण ऐकण्यासाठी आलेले लोक या शब्द समुहाबद्दल योग्य शब्द निवडा.

7 / 15

पोपट या नावाचे स्त्रिलिंगी रुप कोणते होईल ?

8 / 15

आणि ही कोणती व्यंजने आहेत ती ओळखा ?

9 / 15

शिपाई शूर होता या वाक्यात शूर काय आहे ?

10 / 15

श्रेवण या शब्दापासून तयार झालेले विशेषण ओळखा..

11 / 15

समानार्थी शब्द निवडा. सिंह

12 / 15

विरुदध अर्थाचा शब्द निवडा. उदय

13 / 15

विग्रह ओळखा. पित्राज्ञा

14 / 15

अशुध्द शब्द ओळखा ?

15 / 15

दिवस या शब्दाचे अनेकवचन कोणते ?

Your score is

0%


अधिक टेस्ट दया.


इतरांना शेअर करा .......
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.