police marathi grammar test online
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

मराठी व्याकरण टेस्ट 28 [ Marathi Grammar Test 28 ]

इतरांना शेअर करा .......

मराठी व्याकरण टेस्ट 28 | Marathi Grammar Test 28 | POLICE BHARATI MARATH GRAMMAR TEST | पोलिस भरती मराठी व्याकरण टेस्ट | POLICE BHARATI TEST | पोलिस भरती टेस्ट


मराठी व्याकरण टेस्ट 28 [ Marathi Grammar Test 28 ]

1 / 15

'ज्याची खावी पोळी त्याची' ------ म्हण पूर्ण करा..

2 / 15

खालील म्हणींचा रिकाम्या जागी अचूक पर्याय निवडा. झाकली मुठ ------

3 / 15

प्रसरण - या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द लिहा.

4 / 15

अर्जव - या शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा.

5 / 15

चिमण्यांचा -------- असतो.

6 / 15

हापूस, पायरी, बिस्कीट, बटाटा इत्यादी शब्द ----- या परकीय भाषेतून मराठीत आले.

7 / 15

द्वंद समासात कोणते महत्त्वाचे पद असते ?

8 / 15

कोणत्या समास प्रकारातील सामासिक शब्द हा क्रियाविशेषण अव्यय असतो ?

9 / 15

भावे प्रयोग असलेले वाक्य ओळखा ?

10 / 15

पुढील वाक्य कर्मणी प्रयोगात करा - मी चहा घेतला.

11 / 15

डोंगरमाथ्यामागे सोनेरी किरण पसरली आहे, या वाक्यामध्ये शब्दयोगी अव्यय कोणते ?

12 / 15

'धांदरट धनंजय धावताना धपकन पडला' या वाक्यातील क्रियाविशेषण ओळखा ?

13 / 15

सकर्मक क्रियापदाचे वाक्य कोणते ?

14 / 15

'खाऊन टाका' हा शब्द क्रियापदाच्या कोणत्या प्रकारात मोडतो ?

15 / 15

श्रवण - या शब्दापासन तयार झालेले विशेषण ओळखा?

Your score is

0%


अधिक टेस्ट दया.


इतरांना शेअर करा .......

Latest Post

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.