उज्ज्वला २.० योजना: महिलांना मिळत आहे मोफत गॅस आणि सिलेंडर.


व्हाट्सएप ग्रुप   येथे क्लीक करा
टेलिग्राम ग्रुप   येथे क्लीक करा
इतरांना शेअर करा .......

Contents show

उज्ज्वला २.० अंतर्गत कनेक्शन मिळविण्यासाठी पात्रतेचे नियम व अटी:-

 1. अर्जदाराचे (केवळ महिला) वय किमान १८ वर्षे असावे.
 2. त्याच घरातील कोणासही ओएमसी कडून कोणतेही एलपीजी कनेक्शन मिळालेले नसावे.
 3. खालीलपैकी कोणत्याही प्रवर्गातील प्रौढ महिला – अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति मागासवर्गीय (एमबीसी), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाय), चहा आणि माजी चहा बाग जमाती, वनवासी, बेटे आणि नदी बेटांचे रहिवासी, एसइसीसी कुटुंबांतर्गत (एएचएल टिन) किंवा १४-कलमी घोषणेनुसार कोणत्याही गरीब कुटुंबांतर्गत नोंदणी केलेले.

आवश्यक कागदपत्रे:-

 1. तुमच्या ग्राहकाला ओळखा (इकेवायसी)
 2. ओळखीचा पुरावा आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणून अर्जदाराचे आधार कार्ड जर अर्जदार आधारमध्ये नमूद केलेल्या पत्त्यावर राहत असेल तर (आसाम आणि मेघालय वगळता).
 3. ज्या राज्यातून अर्ज करण्यात येत आहे त्या राज्याने जारी केलेले रेशन कार्ड/ राज्य सरकारने जारी केलेले कौटुंबिक रचना प्रमाणित करणारे इतर दस्तऐवज / परिशिष्ट I नुसार स्वयं-घोषणापत्र (स्थलांतरित अर्जदारांसाठी)
 4. दस्तऐवजातील क्र.सं. ३ मध्ये नमुद केलेल्या लाभार्थी आणि प्रौढ कुटुंबातील सदस्यांचे आधार.
 5. बँक खाते क्रमांक आणि आएफएससी क्रमांक
 6. कुटुंबाची स्थिती दर्शवीणारा पूरक केवायसी.

यासंदर्भात वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे खाली दिली आहेत:-

उज्वला 2.0 योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोण पात्र आहे?
 • एसईसीसी सूची २०११ नुसार पात्र
 • जर आपण अनुसूचित जाती/जमाती, प्रधान मंत्री आवास योजना(पीएमएवाय) लाभार्थी असाल, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाय), भटकी जमात, विशेष मागासवर्गीय (एमबीसी), चहा मळे कामगार किंवा माजी चहा मले कामगार, नदीच्या पाणलोट (बेट) क्षेत्रात राहणारे (लाभार्थींनी पुष्टी करण्यासाठी योग्य ते दस्तावेज सादर करावेत) असला तर
 • जर वरील दोन प्रकारांमध्ये महिलेचा समावेश होत नसेल तर, तर आपला दावा करण्यासाठी महिला १४ मुद्द्यांचे स्व-घोषणापत्र ज्यामध्ये ते कुटुंब गरीब कुटुंबामध्ये मोडते याची पुष्टी करण्यात येईल (दिलेल्या विहित नमुन्यामध्ये)
उज्वला 2.0 योजनेत नोंदणी करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे सदर करावी लागतील:-

अर्ज करणाऱ्याने खालील दस्तावेज सादर करणे आवश्यक आहे:

 • प्रमाणित नमुन्यामध्ये अर्जदाराचा फोटो आणि सही असलेले केवायसी.
 • पीओआय (ओळखपत्र दाखला)
 • पत्त्याचा दाखला
 • अर्जदाराचे आधारकार्ड प्रत,
 • शिधापत्रिकेत समावेश असलेल्या कुटुंबातील सर्व प्रौढ सदस्यांचे आधार कार्ड किंवा त्यासोबत असलेले समकक्ष असलेले दस्तऐवज.
 • अर्जदाराचा बँक खात्याचा तपशील
 • रेशन कार्ड किंवा राज्य सरकारने जारी केलेले इतर कोणतेही कौटुंबिक दस्तऐवज. /जिल्हा प्रशासन (जसे की राजस्थानमधील भामाशाह कार्ड आणि मध्यप्रदेशातील समग्रा आयडी, उत्तर प्रदेशचे परिवार रजिस्टर, हरियाणातील परिवार पेहचान पत्र, आंध्र प्रदेशचे तांदूळ कार्ड किंवा नंतर जोडले जाणारे इतर कोणतेही राज्य विशिष्ट कार्ड) ओळखल्या गेलेल्या कुटुंबाची माहिती देणारे ज्यामध्ये तिचे नाव दिसते. राज्यांमध्ये, जेथे राज्य सरकारच्या पोर्टलने कौटुंबिक तपशील अद्यतनित केले आहेत, स्व या पोर्टलवरील प्रिंटआउटची स्वाक्षरी केलेली प्रत लाभार्थी शिधापत्रिकेच्या बदल्यात देखील सादर करू शकतो.
 • स्थलांतरीत झालेल्या अर्जदाराच्या प्रकारात परिशिष्ट-१ नुसार कौटुंबिक सदस्य पुष्टी करण्यासाठी अर्जदाराचे घोषणापत्र.
 • अतिरिक्त दस्तऐवज, जर कनेक्शन खालीलपैकी कोणत्याही एका योजनेंतर्गत घेतले असेल तर (उदाहरणार्थ अनुसूचित जाती/जमाती, प्रधान मंत्री आवास योजना(पीएमएवाय) (ग्रामीण), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाय), भटकी जमात, विशेष मागासवर्गीय (एमबीसी), चहा मळे कामगार किंवा माजी चहा मले कामगार, नदीच्या पाणलोट (बेट) क्षेत्रात राहणारे (लाभार्थींनी पुष्टी करण्यासाठी योग्य ते दस्तऐवज सादर करावेत).
 • अर्जदाराच्या स्वाक्षरीसह १४ मुद्द्यांचे विहित नमुन्यातील स्व-घोषणापत्र ज्यामध्ये ते कुटुंब गरीब कुटुंबामध्ये मोडते याची पुष्टी करण्यात येईल.
जर ग्राहकाकडे आधार कार्ड असेल आणि त्यांना ज्या पत्त्यावर कनेक्शन हवे आहे तो पत्ता आधार कार्डावरील पत्त्यासारखाच असेल, तर मी ओळखीसाठी आधार कार्ड वापरू शकतो का?
पुरावा आणि पत्ता पुरावा?

जर ग्राहकाकडे असलेल्या आधार कार्डवर त्यांना ज्या पत्त्यावर कनेक्शन हवे आहे तो पत्ता आणि आधार कार्ड वरील पत्ता एकच असेल तर, ओळखीच्या दाखल्यासाठी आणि पत्त्याच्या दाखल्यासाठी आधार कार्ड वापरता येते.

ओळख पत्र दाखला (पीओआय) आणि पत्त्याच्या दाखल्यासाठी (पीओए) गुंठे दस्तावेज सादर करावे लागतात?
 • आसाम आणि मेघालय राज्य सोडून इतर राज्यांमध्ये अर्जदाराचे आधार कार्ड ओळखपत्राच्या दाखल्यासाठी (पीओआय) वैध समजले जाते
 • जर आधार कार्डवर अर्जदाराचा सध्याच्या रहिवासाचा पत्ता असेल तर पत्त्याच्या दाखल्यासाठी (पीओए) आधार कार्ड सुद्धा वापरता येते.
 • यदाकदाचित, अर्जदार राहत असलेला सध्याचा पत्ता आणि आधार कार्ड वरील पत्ता वेगळे असतील तर, महिला अर्जदार परिशिष्ट-अ नुसार पीओएसाठी इतर दस्तऐवज सादर करू शकतात
 • आसाम आणि मेघालय राज्यांसाठी, जेथे आधार कार्ड सक्तीचे नाही, अर्जदार खाली दिलेल्या तक्त्यांमधून इतर कोणतेही दस्तावेज ओळखपत्राच्या दाखल्यासाठी देऊ शकतात.
 • स्थलांतरित व्यक्तींच्या बाबतीत, ते पीओएच्या सूची मध्ये दिलेल्या २५ दस्तऐवजापैकी कोणतेही एक दस्तऐवज ज्यामध्ये परिशिष्ट-१ नुसार अर्जदाराचे स्वघोषणापत्राचा समावेश होतो, असे कागदपत्र सादर करू शकता,
 • जी व्यक्ती स्थलांतरित नाही अशा व्यक्तींसाठी परिशिष्ट १ नुसार केलेले स्वघोषणापत्र वैध ठरणार नाही.
उज्ज्वला-२ योजनेअंतर्गत एखादा व्यक्ती एलपीजी कनेक्शनसाठी कशा पद्धतीने अर्ज करू शकतो?

अर्जदार ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने आपले आवेदन करू शकतो.

 • ऑनलाइन- ग्राहक नोंदणीकरण ऑनलाइन आवेदन देऊन करू शकतो, किंवा अर्जदार महिला आपल्या नजीकच्या सीएससी केंद्रावर जाऊन ऑनलाइन आवेदनसाठी संपर्क साधू शकतात.
 • ऑफलाइन- ग्राहक थेट वितरककाकडे जाऊन अर्जाद्वारे नोंदणी करू शकतात.
उज्ज्वला २.० योजनेअंतर्गत केवायसीसाठी वितरकाने कोणते दस्तऐवज अनिवार्यपणे सादर करणे आवश्यक आहे?

वितरकाने खालील दस्तऐवज सादर करणे आवश्यक आहे:

 • ओळखपत्राचा दाखला (पीओआय(आवेदन पत्रातील सूचीनुसार कोणतेही एक दस्तावेज)
 • पत्त्याचा दाखला (पीओए(आवेदन पत्रातील सूचीनुसार कोणतेही एक दस्तावेज)
 • अर्जदाराचे आधारकार्ड (आसाम आणि मेघालय या राज्यांमध्ये आधार कार्ड सक्तीचे नाही, तरीसुद्धा राज्य सरकारने जारी केलेले शिधापत्रिका आवश्यक आहे)
 • सरकारने जारी केलेली शिधापत्रिका किंवा राज्य/जिल्हा प्रशासनाने जारी केलेले कोणतेही कौटुंबिक स्तरावरील दस्तावेज किंवा स्थलांतरित कुटुंबांसाठी परिशिष्ट-१ नुसार स्वघोषणापत्र आवश्यक
 • अर्जदाराच्या स्वाक्षरीसह १४ मुद्द्यांचे विहित नमुन्यातील स्व-घोषणापत्र.
 • जर लागू असेल तर अतिरिक्त दस्तावेज, क्यु (१) (ब) नुसार खाली दिलेल्या ७ श्रेणीमध्ये कनेक्शनसाठी अर्ज दिला तर अतिरिक्त दस्तऐवज सादर करावे लागतील.

वितरकाकडून ओएमसी पोर्टलमध्ये सादर करण्यासाठी आणि खात्री करण्यात येणारे दस्तावेज

 • सध्या अस्तित्वात असलेले केवायसी उज्ज्वला-२.० अनुरूप करायचे असल्यास ग्राहकाकडून सादर करण्यात येणारे घोषणापत्र. (मागील योजनेमधील केवायसी – योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी पीएमयुवाय/ईपीएमयुवाय२ अंतर्गत असलेल्या निकषांची खात्री करण्यात येईल, हे आवेदक ग्राहकांकडून स्वघोषणापत्र सादर करतील)
 • ग्राहकांच्या गॅस वापरण्याच्या ठिकाणाचा जोडणी-पूर्व पाहणी अहवाल (फ्री इंस्टॉलेशन चेक रिपोर्ट)
जर अर्जदार आपल्या कुटुंबातील एखादा व्यक्ती ज्याचे नाव शिधापत्रिकेत किंवा राज्य शासनाने जारी केलेल्या समकक्ष दस्तावेजांमध्ये उपलब्ध आहे अशा व्यक्तीचे आधार कार्ड सादर करू शकला नाही तर, अर्जदार महिला उज्ज्वला २.० अंतर्गत नोंदणी करू शकते का?

असे लाभार्थी नोंदणी करू शकणार नाही. अशा प्रौढ व्यक्तीचे आधार नोंदणीकरण करण्यासाठी वितरक कुटुंबाला मदत करतील आणि आधार नावनोंदणीची पावती सादर करतील, त्यानंतर अर्जदार उज्ज्वला-२.० अंतर्गत नोंदणी करण्यास पात्र असतील. जर कुटुंबातील कोणत्याही प्रौढ व्यक्तीचे निधन झाले, अशा स्थितीत या नियमांमध्ये सूट मिळेल किंवा लग्नामुळे एखाद्या सदस्याचे विलगीकरण झाले तर सूट मिळू शकेल. या स्थितीत पुरावा म्हणून मृत्यू प्रमाणपत्र किंवा लग्नाचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.

उज्ज्वला-२.० अंतर्गत गरीब कुटुंब निर्धारण करण्याचे मापदंड कोणते आहेत?

उज्ज्वला-२.० अंतर्गत अर्जदाराने सादर केलेले १४ मुद्द्यांचे स्वघोषणापत्र हा या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी मुख्य मापदंड आहे. तथापि, ते सर्व अर्जदारांसाठी अनिवार्य आहे.

अर्जदाराने कोणत्या प्रकारची शिधापत्रिका सादर करणे आवश्यक आहे?

शिधापत्रिका हा लाभार्थींच्या कुटुंबातील सदस्यांची ओळख करून घेण्यासाठी आवश्यक आहे त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची शिधापत्रिका उदा. एपील किंवा बीपीएल चा वापर करू शकतो.

एखादी महिला अर्जदार आपल्या कुटुंबात आपण एकमेव सदस्य आहे किंवा आपल्या कुटुंबात अल्पवयीन व्यक्ती आहे असा दावा करत असेल तर अशा महिला अर्जदाराला कनेक्शन उपलब्ध करून देण्यात येईल का?

होय, जर तेथे अतिरिक्त दस्तावेज जसे शिधापत्रिका असेल आणि त्या कुटुंबामध्ये ती व्यक्ती एकमेव प्रौढ सदस्य आहे याची खात्री दिली तर. जर शिधा पत्रिके मध्ये अतिरिक्त सदस्य असतील, आणि अशा सदस्याचे निधन झाले असेल तर त्या व्यक्तीचे मृत्यू प्रमाणपत्र किंवा एखाद्या सदस्याचे लग्न झाले आणि अशी व्यक्ती कुटुंबातून विभक्त झाली त्यावेळी त्या व्यक्तीचे विवाह प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.

गरीब कुटुंबांमध्ये जर महिला प्रौढ सदस्य नसेल तर पीएमयुवाय योजनेअंतर्गत कनेक्शन दिले जाते का?

नाही. पीएमयुवाय कनेक्शन हे फक्त गरीब कुटुंबातील महिला सदस्यांच्या नावे जारी करता येते.

उज्ज्वला-२.० योजनेअंतर्गत आधार पडताळणी (ईकेवायसी) अनिवार्य आहे का? जर असेल तर, पडताळणी कशा पद्धतीने केली जाते?

होय. उज्ज्वला-२.० अंतर्गत आधार पडताळणी बायोमेट्रिक पद्धतीने किंवा मोबाईलवरील ओटीपी च्या आधारे केली जाते, आसाम आणि मेघालय राज्यांमध्ये आधार पडताळणी वैकल्पिक आहे.

अनुसूचित जाती/ जमाती मधील अर्जदाराला उज्ज्वला-२.० अंतर्गत कनेक्शन घ्यायचे आहे पण त्या कुटुंबातील महिला सदस्याला तिचे जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी समस्या आहे. तिचे नोंदणीकरण होईल का? जर होत असेल तर, हे कनेक्शन अनुसूचित जाती/ जमाती या प्रवर्गातील असेल का?

होय. अर्जदाराला कनेक्शन प्रदान केले जाईल, कारण उज्ज्वला-२.० या निकषांवर त्या महिला अर्जदाराने सर्व कागदपत्रांची पूर्तता पूर्ण केली असेल.

तथापि, अनुसूचित जाती किंवा जमाती साठी असलेले कनेक्शन अर्जदाराने सादर केलेल्या दस्तऐवजानुसार मान्य केले जाते.

आधी सादर केलेले अर्ज उज्ज्वला-२.० मध्ये ग्राह्य धरण्यात येईल का?

होय, उज्ज्वला-२.० साठी पात्रतेचे सर्व नियम अर्जदाराने xi पूर्ण केले आहे उदाहरणार्थ- कुटुंबातील सर्व प्रौढ सदस्यांचे आधारकार्डचे सादरीकरण आणि क्यू (६) नुसार अनिवार्य असलेल्या दस्तऐवजाचे सादरीकरण.

२०२० मध्ये केवायसी सलंग्न करतांना , कुटुंबातील एक सदस्य अल्पवयीन होता पण आता तो प्रौढ झाला आहे, अशा सदस्याला उज्ज्वला-२.० चा कनेक्शन लाभार्थी होण्यासाठी केवायसी करणे आवश्यक आहे का?

होय, याआधी अर्जदाराने सादर केलेला अर्ज पात्रतेच्या निकषाच्या आधारे सर्व टी पूर्ण करणारा हवा आणि त्या संदर्भातील सर्व आवश्यक कागदपत्रे स्वघोषणापत्रा सहित सादर करणे आवश्यक आहे त्यानंतरच पीएमयुवाय कनेक्शन चालू राहील.

जर कुटुंबामध्ये एखादा सदस्य वाढला तर ओएमसी मध्ये केवायसी केले जाईल.

२०२० किंवा त्यापूर्वी मध्ये केवायसी सलंग्न केले गेले, आणि आता शिधापत्रिकेचा क्रमांक बदलला आहे. असा सदस्य उज्ज्वला-२.० अंतर्गत कशा पद्धतीने नोंदणीकृत करता येतो.

शिधापत्रिकेवर याआधी केलेले केवायसी जर पडताळणी केले असेल अशा स्थितीत, शिधापत्रिकेतील बदल मान्य केला जाणार नाही. अशा स्थितीत ग्राहकांना नवीन केवायसी सादर करणे आवश्यक आहे.

शिधापत्रिकेवर याआधी केलेले केवायसी जर पडताळणी केले असेल अशा स्थितीत, शिधापत्रिकेतील बदल मान्य केला जाणार नाही. अशा स्थितीत ग्राहकांना नवीन केवायसी सादर करणे आवश्यक आहे.

पडताळणी केलेल्या केवायसीसाठी बँक खाते नंबर आणि मोबाइल नंबर बदलवण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.

उज्ज्वला-२.० अंतर्गत, शिधापत्रिकेत नमूद असलेल्या वयानुसार कुटुंबातील सर्व प्रौढ सदस्यांचे आधार कार्ड सादर करणे अनिवार्य आहे का?

होय, केवायसीच्या तारखेनुसार थेरेशन कार्डमध्ये दिसणारे वय आणि अर्जदाराकडून गोळा करावयाच्या सर्व प्रौढ कुटुंबातील सदस्यांचे आधार तपशील यांच्या आधारे प्रौढ कुटुंबातील सदस्यांची पडताळणी केली जाईल.

जर रेशन कार्डमध्ये जन्मतारीख (DOB) किंवा वय दिलेले नसेल तर कुटुंबातील सदस्य प्रौढ आहे की नाही हे कसे तपासायचे?

या प्रकरणात, अर्जदार आणि वितरकाकडून कुटुंबातील सदस्यांच्या तपशिलांसह त्यांच्या वयासह स्व-घोषणापत्र कुटुंबातील सदस्यांच्या आधार तपशीलासह सत्यापित केले पाहिजे. ही घोषणा अर्जदाराच्या शिधापत्रिकेसोबत अपलोड करणे देखील आवश्यक आहे. पुढे, अर्जदाराने केवायसी मध्ये १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या सर्व सदस्यांच्या आधारचे तपशील सादर करावे लागतील.

माझ्या कुटुंबात कनेक्शन आहे आणि मी माझ्या पती सोबत त्यांची नोकरी असलेल्या इतर शहरात/ गावात स्थलांतरित झाले आहे. माझ्या पतीचे आधार कार्ड पीएमयूवाय कनेक्शनसाठी गावाकडे लग्न केले आहे. यानंतर मी स्थलांतरित झालेल्या नवीन ठिकाणावर
मी पुन्हा पीएमयूवाय कनेक्शनसाठी पात्र आहे का?
जर असे करता येत असेल, तर यासाठी सबसिडी मिळण्याची पात्रता काय असेल?
 • उज्ज्वला-२.० अंतर्गत असलेल्या पात्रतेसाठीचा मापदंड परिपूर्ण करून स्थलांतरित झालेल्या नवीन ठिकाणासाठी केवायसी पूर्तता होत असेल तर क्यु (२) नुसार पीएमयुवाय कनेक्शन जारी करता येऊ शकते. परंतु कनेक्शन हे नेहमी प्रौढ महिला सदस्यांच्या नावे जारी करण्यात येईल.
 • पीएमयुवाय अंतर्गत मिळणारी सबसिडी ही १४.२ किलोग्रॅम (१७०.४) सिलेंडरसाठी १२ वेळा मिळेल
माझ्या घरी पीएमयुवाय कनेक्शन माझ्या सासूच्या नावे आहे आणि त्या माझ्याबरोबर राहतात जेथे मी काम करतो. मी पीएमयुवाय योजनेअंतर्गत माझ्या सासूच्या नावे नवीन कनेक्शन घेऊ शकतो का?

नाही. कारण अर्जदार (सासू) यांच्या नावे आधीच एक कनेक्शन आहे, त्यांच्या नावे दुसरे कनेक्शन जारी करण्यात येणार नाही, पण त्या ही सुविधा स्थलांतरित झालेल्या नवीन शहरांमध्ये हस्तांतरित करू शकतात पत्ता बदल करण्यासाठी ची सुविधा लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

माझ्या घरी पीएमयुवाय कनेक्शन माझ्या सासूच्या नावे आहे आणि त्या माझ्याबरोबर राहतात जेथे मी काम करतो. मी पीएमयुवाय योजनेअंतर्गत माझ्या सासूच्या नावे असलेले कनेक्शन माझ्या राहत्या गावापासून नवीन शहरांमध्ये स्थलांतरीत करू शकतो का?

होय, हे कनेक्शन स्थलांतरित करता येईल, पत्ता बदलण्याची सुविधा लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

पूर्व-स्थापना परीक्षण अनिवार्य आहे का?

होय. पीएमयूवाय कनेक्शन प्रधान करण्यापूर्वी, प्रमाणित नमुन्यानुसार ग्राहकांच्या घरी पूर्व-स्थापना परीक्षण करणे आवश्यक आहे. हे ओएमसीनुसार ग्राहकाच्या मोबाईल एप्लीकेशन द्वारे ओटीपीची खात्री करून प्रमाणित करण्यात येईल किंवा ग्राहक आणि वितरक यांची स्वाक्षरी घेऊन प्रत्यक्ष परीक्षण केले जाईल.

माझ्या कुटुंबाचे पीएमयुवाय कनेक्शन आहे आणि मी एकटाच नवीन शहर/ गावात आलो आहे. या नवीन जागेवर एकटा सदस्य म्हणून मी पीएमयूवाय कनेक्शन घेण्यासाठी पात्र आहे का?

होय, एकटे राहत असणाऱ्या महिला सदस्याला कनेक्शन घेणे लागू असेल, पण यासाठी क्यू (२) नुसार असलेले मापदंड पूर्ण करावे लागतील.

या योजनेअंतर्गत मी पाच किलो ग्रॅमसाठी असलेले कनेक्शन प्राप्त करू शकतो का?

अर्जदार १४.२ किलोग्रॅमच्या सिलेंडर किंवा ५ किलोग्रॅमचे एक सिलेंडर किंवा ५ किलोग्रॅमचे दोन सिलेंडर कनेक्शन निवडू शकतो.

ग्राहकांना एलपीजी आणि पहिले, निशुल्क मिळेल का?

होय, उज्ज्वला-२.० अंतर्गत, ओएमसी एलपीजी स्टोव्ह आणि पहिले रिफिल ग्राहकांना निशुल्क प्रदान करे. तथापि, उज्ज्वला-२.० अंतर्गत ग्राहकांना एलपीजी कनेक्शन साठी कोणतीही रक्कम अदा करण्याची गरज नाही.

पश्चिम बंगाल कडून जारी करण्यात आलेली शिधापत्रिका, ज्यावर सर्व कुटुंबातील सदस्यांचे नाव नसते. महिला आरसी धारक त्यांच्या लग्नानंतर सुद्धा आपल्या वडलांचे नाव आर सी वर ठेवतात. अशा स्थितीत कुटुंबातील सदस्यांची ओळख आधार जोडणी द्वारे कशा पद्धतीने केली जाते?

अशा स्थितीत, महिला सदस्यांनी तिच्या कुटुंबातील सर्व प्रौढ सदस्यांचे केवायसी जाहीर करणे आवश्यक आहे आणि तिच्या आधार कार्ड बरोबर आपल्या कुटुंबातील इतर प्रौढ सदस्यांचे आधार कार्ड सादर केले पाहिजे.

एका कुटुंबाकडे आधीच पीएमयुवाय कनेक्शन आहे आणि या कुटुंबाचे विभाजन होऊन ते आता वेगळ्या पत्त्यावर राहत आहेत. आपल्या कुटुंबातील सदस्य संख्येनुसार या कुटुंबाने शिधापत्रिका घेतली आहे, तथापि घरातील सर्व सदस्यांचे आधार चालू कनेक्शन सोबत संलग्न केलेले आहेत. अशावेळी विभाजित झालेल्या नवीन कुटुंबाला पीएमयुवाय कनेक्शन कसे उपलब्ध होईल?

जर कुटूंबाचे विभाजन झाले असेल आणि कुटुंबातील सदस्यांचे आधार मागील कंनेक्शन सोबत जोडलेले असेल, तर अर्जदाराने संबंधित वितरकाकडे किंवा ओएमसीकडे शिधापत्रिका सादर करून सध्याच्या कनेक्शन सोबत आधार कार्ड विलग करण्यासाठी अर्ज देणे आवश्यक आहे. यानंतर, क्यू (६) नुसार अर्जदार सर्व दस्तऐवज जमा करू शकतो.

पश्चिम बंगालमधील शिधापत्रिका एका व्यक्तिगत व्यक्तीच्या नावे जारी केली जाते आणि त्यामुळे कुटुंब प्रमुख म्हणून दोन वेगवेगळ्या कुटुंबात राहणाऱ्या व्यक्तींसाठी सारखेच नाव नमूद केले असते. पश्चिम बंगालमधील महिला आरसी धारक त्यांच्या लग्नानंतर सुद्धा आपल्या वडलांचे नाव आर सी वर ठेवतात. या स्थितीत सर्व कुटुंबातील सदस्यांचे आधार क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे का?

आरसी नुसार जर २ कुटुंबाचे कुटुंब प्रमुख एकच नाव असेल (जसे दोन भावांचे कुटुंब) तरीही कनेक्शन मान्य केले जाईल, या स्थितीत जरी सासू-सासरे कुटुंब प्रमुख यांनी आवेदन दिले नसेल तरीही कनेक्शन मान्य केले जाते. तथापि, अशा स्थितीत महिला अर्जदाराने आपल्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे केवायसी जाहीर करणे आवश्यक आहे आणि आपल्यासह कुटुंबातील सर्व प्रौढ सदस्यांच्या आधार कार्डचा तपशील देणे आवश्यक आहे.

अर्जदार व्यक्ती वितरकाकडे अर्ज करून किंवा ऑनलाइन पोर्टलद्वारे विनंती करून तिच्या पसंतीच्या कोणत्याही वितरकाला अर्ज करू शकते. ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी खालील बॅनर वर क्लिक करा.
उज्वला योजना 2.0

इतरांना शेअर करा .......

नमस्कार मित्रांनो , माझे शिक्षण B. A. Political Science मध्ये झाले आहे .आणि मला BLOGING ची आवड असल्याने माझ्या वेबसाइट च्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील तमाम माझे मित्र जे की ग्रुप C आणि ग्रुप D ची तयारी करत आहे . त्यांना माझ्या पोस्ट च्या माध्यमातून फ्री टेस्ट EXAM देता यावी व जास्तीत जास्त सराव करून त्यांनी यश संपादन करावे हीच माझी ईश्वरचारणी प्रार्थना आहे .

Leave a Comment