मराठी व्याकरण टेस्ट 33 [ MARATHI GRAMMAR TEST 33 ]

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now
इतरांना शेअर करा .......

मराठी व्याकरण टेस्ट 33 | MARATHI GRAMMAR TEST 33 | POLICE BHARATI MARATHI VYAKARAN ONLINE TEST | POLICE BHARATI TEST EXAM | पोलीस भरती प्रश्नपत्रिका | POLICE BHARATI MARATHI GRAMMAR TEST पोलीस भरती मराठी व्याकरण टेस्ट | POLICE BHARATI MARATHI GRAMMAR TEST


मराठी व्याकरण टेस्ट 33

1 / 15

भराडीदेवीच्या जत्रेला पुष्कळ लोक आले होते. या वाक्यातील संख्याविशेषणाचा प्रकार कोणता ?

2 / 15

खालीलपैकी सार्वनामिक विशेषण कोणते ?

3 / 15

खालीलपैकी "धातुसाधित विशेषणाचे" उदाहरण कोणते ?

4 / 15

खालीलपैकी कालवाचक क्रियाविशेषण नसलेला शब्द कोणता ?

5 / 15

दगडापरिस वीट मऊ.

6 / 15

खालीलपैकी क्रियाविशेषण कोणत्या वाक्यात आहे ?

7 / 15

मी देशाचा पंतप्रधान झालो तर......! विधानार्थी करा.

8 / 15

खालीलपैकी मिश्रवाक्य ओळखा.

9 / 15

खालीलपैकी संयुक्त वाक्य कोणते ?

10 / 15

खालील वाक्यातील अथवा पंद्यपक्तीतील अलंकार ओळखा. ( प्रश्न 10 ते 12 ) 

झाले बहु होतील बहु, आहेतही बहु, परंतु या सम हा !

11 / 15

गणपत वाणी विडी पिताना, चावायचा नुसतीच काडी.

12 / 15

तिचे मुख चंद्रापेक्षाही सुंदर आहे.

13 / 15

खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द ओळखा.  (प्र. 13 ते 15 )

डोळा

14 / 15

आकाश

15 / 15

पत्नी

Your score is

0%


आणखी टेस्ट दया.


इतरांना शेअर करा .......
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.