मराठी व्याकरण टेस्ट 32 [ MARATHI GRAMMAR TEST 32 ]

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now
इतरांना शेअर करा .......

मराठी व्याकरण टेस्ट 32 | MARATHI GRAMMAR TEST 32 | POLICE BHARATI MARATHI GRAMMAR ONLINE EXAM | POLICE BHARATI TEST | पोलीस भरती प्रश्नपत्रिका | POLICE BHARATI MARATHI GRAMMAR TEST | पोलीस भरती मराठी व्याकरण टेस्ट | POLICE BHARATI MARATHI VYAKARAN TEST


मराठी व्याकरण टेस्ट 32

1 / 15

पुढील वाक्यात कोणता अर्थ लपला आहे ? तो समाज म्हणजे नरकच !

2 / 15

आला हा दारी उभा वसंत फेरीवाला ( अलंकार ओळखा )

3 / 15

अनुकरण या शब्दाची जात ओळखा ?

4 / 15

'पांढरे स्वच्छ वात मुखास शोभा देतात' या वाक्यातील उद्देशओळखा ?

5 / 15

'विद्या' या शब्दाचे वचन कोणत्या प्रकारचे असू शकते ?

6 / 15

'मला घरी पोहोचण्यापूर्वीच सांजावले' या वाक्यातील प्रयोग ओळखा ?

7 / 15

वाड:निश्चय या शब्दाचा विग्रह असा होईल.

8 / 15

गुरुजी म्हणाले, पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते, या वाक्याचे मिश्रवाक्य करा.

9 / 15

आई मुलाला खेळवते या वाक्यातील क्रियापदाचा प्रकार ओळखा ?

10 / 15

डोळे हे जुलमी गडे रोखून मज पाहू नका.

11 / 15

राजाला मुकुट शोभतो या वाक्यातील कर्ता ओळखा ?

12 / 15

घर पहावे बांधून आणि ----- ( म्हण पूर्ण करा.)

13 / 15

ओनामा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता ?

14 / 15

'षटकर्णी होणे' या वाक्प्रचाराचा अर्थ कोणता ?

15 / 15

सुसंगति सदा घडो, सुजन वाक्य कानी पडो | या पंक्तीमधील अलंकार ओळखा ?

Your score is

0%


आणखी टेस्ट दया.


इतरांना शेअर करा .......
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.