मराठी व्याकरण टेस्ट 30 [ MARATHI GRAMMAR TEST 30 ]

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now
इतरांना शेअर करा .......

मराठी व्याकरण टेस्ट 30 | MARATHI GRAMMAR TEST 30 | POLICE BHARATI MARATHI GRAMMAR TEST ONLINE | पोलिस भरती मराठी व्याकरण | POLICE BHARATI MARATHI VYAKARAN TEST ONLINE


मराठी व्याकरण टेस्ट 30 [ MARATHI GRAMMAR TEST 30 ]

1 / 15

गंगा+ओघ हा कोणत्या शब्दाचा संधियुक्त विग्रह आहे ?

2 / 15

आजन्म मी माझ्या मातृभूमीची सेवा करीन ( अधोरेखित शब्दाची जात ओळखा)

3 / 15

मुख्यमंत्री नुकतेच विदर्भाच्या दोऱ्यावरुन आलेले आहेत. (काळ ओळखा)

4 / 15

गाडगे महाराज खापरातून पाणी प्यायचे. (प्रयोग ओळखा)

5 / 15

कर्मणी प्रयोग - (सांगा)

6 / 15

बहुविही समासाचे उदाहरण ओळखा ?

7 / 15

सगळीकडे वेड्यांचा बाजार या विधानातील वेड्यांचा शब्दाचे सामान्यरुप ओळखा ?

8 / 15

पोपट या नामाचे स्त्रलिंगी रुप कोणते होईल ?

9 / 15

ज्ञानपीठ पुरस्कार खालीलपैकी कोणास मिळालेला नाही.

10 / 15

रंगरंगोटी केल्यावरच घर सुंदर दिसते (नकारार्थी करा)

11 / 15

तिचे मुख म्हणजे जणू चंद्रच या वाक्यातील उपमेय कोणते ?

12 / 15

औषध नलगे मजला, परिसूनिमाताबरे म्हणुनि डोले (अलंकार ओळख)

13 / 15

उपाययोजना करण्याअगोदरच संकट दूर होणे ( या अर्थाचा योग्य पर्याय निवडा)

14 / 15

जोडशब्द पूर्ण करा - नवस ----

15 / 15

समानार्थी शब्द सांगा - आई

Your score is

0%


आणखी टेस्ट दया.


इतरांना शेअर करा .......
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.