police marathi grammar test online
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

मराठी व्याकरण टेस्ट 31 [ MARATHI GRAMMAR TEST 31 ]

इतरांना शेअर करा .......

मराठी व्याकरण टेस्ट 31 | MARATHI GRAMMAR TEST 31 | POLICE BHARATI PRASHNPATRIKA | POLICE BHARATI TEST | पोलीस भरती प्रश्नपत्रिका | POLICE BHARATI MARATHI GRAMMAR TEST | पोलीस भरती मराठी व्याकरण चाचणी | POLICE BHARATI MARATHI VYAKARAN TEST


मराठी व्याकरण टेस्ट 31 [ MARATHI GRAMMAR TEST 31 ]

1 / 15

खालीलपैकी कोणते द्वंद समासाचे उदाहरण नाही.

2 / 15

'क्रीडांगण' या शब्दाचा समास ओळखा.

3 / 15

ससेमिरा लावणे या वाक्प्रचारचा अर्थ काय ?

4 / 15

पांथस्य आहे मी या जीवनाचा या पंक्तीतील पांथस्य शब्दाचा अर्थ.

5 / 15

केशवकुमार कोणाचे टोपणनाव आहे ?

6 / 15

पानिपतवर सव्वा लाख बांगडी फुटली हे विधान शब्दशक्तीचा कोणता प्रकार सूचित करते.

7 / 15

उषःकाल होता होता, काळरात्र झाली---- या पंक्तीतून कोणता अर्थ व्यक्त होतो ?

8 / 15

जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा मोर नाचतात या वाक्याचा प्रकार ओळखा.

9 / 15

संयुक्त वाक्य बनवा : बस बंद पडली, मला उशीर झाला.

10 / 15

माणूस जाते, त्याची कीर्ती मागे उरते, या वाक्याचे संयुक्त वाक्य कसे होईल ?

11 / 15

शाळेत जाताना मी पेन विसरेल का ? या वाक्याचे विधानार्थी वाक्यात रुपांतर करा.

12 / 15

कुंकू या नामाचे सामान्य रुप कोणते ?

13 / 15

खालीलपैकी कोणत्या शब्दाचा वापर स्त्रिलिंगी किंवा पुल्लिंगी अशा दोन्ही प्रकारे होतो ?

14 / 15

मी सिनेमा पाहिला. अपूर्ण भविष्यकाळ करा.

15 / 15

पुढील वाक्यातील शब्दयोगी अव्यय ओळखा. काट्यावाचून गुलाब कधी सापडेल काय ?

Your score is

0%


आणखी टेस्ट दया.


इतरांना शेअर करा .......

Latest Post

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.