मराठी व्याकरण टेस्ट 18 [ Marathi Grammar Test 18 ]

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now
इतरांना शेअर करा .......

मराठी व्याकरण टेस्ट 17 | MARATHI GRAMMAR TEST 17 | POLICE BHARATI MARATHI GRAMMAR TEST ONLINE | POLICE BHARATI GRAMMAR TEST ONLINE | POLICE BHARATI VYAKARAN TEST ONLINE | POLICE BHARATI GRAMMAR TEST EXAM


मराठी व्याकरण टेस्ट 18

1 / 15

हो.... वडील सांगू लागले फार वर्षापूर्वीची गोष्ट... या वाक्यात हो या शब्दालगत कोणते विरामचिन्ह पाहिजे ?

2 / 15

इतिश्री करणे या वाक्यप्रचाराचा अर्थ सांगा.

3 / 15

पायापासून डोक्यापर्यंत या शब्दसमुहाबद्दल एक शब्द लिहा ?

4 / 15

शुध्दपक्ष या शब्दाचा विरुध्दार्थी शब्द ओळखा ?

5 / 15

विजोड शब्द ओळखा ?

6 / 15

हे मंदमंद पद सुंदर कुंददंती ! चाले जसा मद - धुरंदर इंद्रदंती गुण ओळखा ?

7 / 15

परटा, येशील कधी परतून ? या वाक्यातील रस ओळखा ?

8 / 15

या दानासी या दानाहून अन्य नसे उपमान! अलंकार ओळखा ?

9 / 15

मी चहा घेतला. प्रयोग ओळखा.

10 / 15

जे चकाकते, ते सोने नसते. या वाक्याचा प्रकार ओळखा.

11 / 15

कन्या या शब्दाची शब्दसिध्दी ओळखा.

12 / 15

घनश्याम या शब्दाचा समास ओळखा.

13 / 15

येईन या शब्दाचा मुळ धातू कोणता ?

14 / 15

समोर हा शब्द कोणता शब्दयोगी अव्यय आहे ?

15 / 15

आम्ही या सर्वनामाचा प्रकार ओळखा ?

Your score is

0%


अधिक टेस्ट दया.


इतरांना शेअर करा .......
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

1 thought on “मराठी व्याकरण टेस्ट 18 [ Marathi Grammar Test 18 ]”

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.