POLICE BHARATI MARATHI GRAMMAR TEST 26 | पोलिस भरती मराठी व्याकरण टेस्ट 26

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now
इतरांना शेअर करा .......

POLICE BHARATI MARATHI GRAMMAR TEST 26 | पोलिस भरती मराठी व्याकरण टेस्ट 26 | पोलिस भारती मराठी ग्रामर | POLICE BHARATI GRAMMAR TEST | POLICE BHARATI TEST PAPER


मराठी व्याकरण टेस्ट 26

1 / 15

व्दितीया विभक्ती खालीलपैकी कोणत्या नामाला लागली आहे ?

2 / 15

उंबराचे फूल या वाक्प्रचाराचा खालीलपैकी योग्य अर्थ कोणता आहे ?

3 / 15

वाक्यातील अलंकार ओळखा. - " मुंबईतील घरे मात्र लहान ! कबुतराच्या खुराडयासारखी ! "

4 / 15

हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र - या म्हणीचा खाली दिलेल्यापैकी योग्य अर्थ कोणता ?

5 / 15

दंढार हे नृत्यनाट्य कोणत्या जिल्ह्यात प्रसिद्ध आहे ?

6 / 15

रामवतार या शब्दातील संधी ओळखा.

7 / 15

आकाशात वावरणारे या शब्दसमूहाबद्दल खालीलपैकी कोणता योग्य शब्द आहे ?

8 / 15

दोन शब्द जोडताना कोणते विरामचिन्ह वापरतात ?

9 / 15

लोणचे हा शब्द कोणत्या भाषेतून आला आहे ?

10 / 15

विनाकारण हा शब्द कोणत्या प्रकारचा शब्द आहे ?

11 / 15

पुरणपोळी या शब्दातील समास ओळखा.

12 / 15

मी बालपणी लवकर उठत असे. काळ ओळखा.

13 / 15

पुढील वाक्प्रचाराचा अर्थ स्पष्ट करणारा योग्य पर्याय निवडा.

14 / 15

उदक या शब्दाचा अर्थ काय आहे ?

15 / 15

पुढील म्हणा पूर्ण करा. नाव सोनाबाई हाती..... 

Your score is

0%


आणखी टेस्ट दया .


इतरांना शेअर करा .......
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.