POLICE BHARATI MARATHI GRAMMAR TEST 26 | पोलिस भरती मराठी व्याकरण टेस्ट 26

इतरांना शेअर करा .......

POLICE BHARATI MARATHI GRAMMAR TEST 26 | पोलिस भरती मराठी व्याकरण टेस्ट 26 | पोलिस भारती मराठी ग्रामर | POLICE BHARATI GRAMMAR TEST | POLICE BHARATI TEST PAPER


मराठी व्याकरण टेस्ट 26

1 / 15

व्दितीया विभक्ती खालीलपैकी कोणत्या नामाला लागली आहे ?

2 / 15

उंबराचे फूल या वाक्प्रचाराचा खालीलपैकी योग्य अर्थ कोणता आहे ?

3 / 15

वाक्यातील अलंकार ओळखा. - " मुंबईतील घरे मात्र लहान ! कबुतराच्या खुराडयासारखी ! "

4 / 15

हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र - या म्हणीचा खाली दिलेल्यापैकी योग्य अर्थ कोणता ?

5 / 15

दंढार हे नृत्यनाट्य कोणत्या जिल्ह्यात प्रसिद्ध आहे ?

6 / 15

रामवतार या शब्दातील संधी ओळखा.

7 / 15

आकाशात वावरणारे या शब्दसमूहाबद्दल खालीलपैकी कोणता योग्य शब्द आहे ?

8 / 15

दोन शब्द जोडताना कोणते विरामचिन्ह वापरतात ?

9 / 15

लोणचे हा शब्द कोणत्या भाषेतून आला आहे ?

10 / 15

विनाकारण हा शब्द कोणत्या प्रकारचा शब्द आहे ?

11 / 15

पुरणपोळी या शब्दातील समास ओळखा.

12 / 15

मी बालपणी लवकर उठत असे. काळ ओळखा.

13 / 15

पुढील वाक्प्रचाराचा अर्थ स्पष्ट करणारा योग्य पर्याय निवडा.

14 / 15

उदक या शब्दाचा अर्थ काय आहे ?

15 / 15

पुढील म्हणा पूर्ण करा. नाव सोनाबाई हाती..... 

Your score is

0%


आणखी टेस्ट दया .


इतरांना शेअर करा .......

Leave a Comment