POLICE BHARATI MARATHI GRAMMAR TEST 27 | पोलिस भरती मराठी व्याकरण टेस्ट 27

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now
इतरांना शेअर करा .......

POLICE BHARATI MARATHI GRAMMAR TEST 27 | पोलिस भरती मराठी व्याकरण टेस्ट 27 | Police bharti question paper pdf download in marathi


मराठी व्याकरण टेस्ट 27

1 / 15

इंद्रधनुष्यातील सहावा रंग कोणता ?

2 / 15

गीताई हे पुस्तक कोणी लिहिले ?

3 / 15

राम गणेश गडकरी यांचे टोपणनाव काय ?

4 / 15

जीव भांड्यात पडणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगा ?

5 / 15

त्रटिक म्हणजे काय ?

6 / 15

खालील शब्दांपैकी समूहदर्शक नसलेला शब्द कोणता ?

7 / 15

खालीलपैकी कोणते कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय नाही ?

8 / 15

त्याला घरी जाववते या वाक्यातील प्रयोग ओळखा.

9 / 15

रामचंद्र पंचवटीत राहत होते या वाक्यातील समास ओळखा.

10 / 15

भुंगा या शब्दाचा खालीलपैकी कोणता समानार्थी शब्द नाही?

11 / 15

शत्रू या शब्दाचा खालीलपैकी कोणता समानार्थी शब्द नाही ?

12 / 15

एकाच काळात झालेल्या व्यक्ती म्हणजे -----

13 / 15

दैववादी म्हणजे ......

14 / 15

आकाशात वावरणारे प्राणी म्हणजे ?

15 / 15

आच लागणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगा.

Your score is

0%


आणखी टेस्ट दया.


इतरांना शेअर करा .......
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.