संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 2 )

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now
इतरांना शेअर करा .......

संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 2 )

1. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल 28 25 5 21 18 5 14

 • A.11 5   
 • B. 10 7
 • C. 11 8
 • D. 5 10
 • E. 10 5

2. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल 8 11 21 15 18 21 22

 • A. 25 18
 • B. 25 21 
 • C. 25 29
 • D. 24 21
 • E. 22 26

3. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल 9 16 23 30 37 44 51

 • A. 59 66
 • B. 56 62
 • C. 58 66
 • D. 58 65  
 • E. 54 61

4. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल 2 8 14 20 26 32 38

 • A. 2 46
 • B. 44 50 
 • C. 42 48
 • D. 40 42
 • E. 32 26

5. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल 9 11 33 13 15 33 17

 • A. 19 33   
 • B. 33 35
 • C. 33 19
 • D. 15 33
 • E. 19 21

6. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल 2 3 4 5 6 4 8

 • A. 9 10
 • B. 4 8
 • C. 10 4
 • D. 9 4  
 • E. 8 9

7. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल 17 17 34 20 20 31 23

 • A. 26 23
 • B. 34 20
 • C. 23 33
 • D. 27 28
 • E. 23 28 

8. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल 6 20 8 14 10 8 12

 • A. 14 10
 • B. 2 18
 • C. 4 12
 • D. 2 14
 • E. 14 14

9. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल 21 25 18 29 33 18

 • A. 43 18
 • B. 41 44
 • C. 37 18
 • D. 37 41  
 • E. 38 41

10. पुढील संख्यामालिकेत पुढील संख्या कोणती येईल 75 65 85 55 45 85 35

 • A. 25 15
 • B. 25 85
 • C. 35 25
 • D. 85 35
 • E. 25 75

( उत्तरे : Q.1 = A, Q.2 = B, Q.3 = D, Q.4 = B, Q.5 = A, Q.6 = D, Q.7 = E, Q.8 = D, Q.9 = D, Q.10 = B )

हे पण वाचा :- संख्यामाला प्रशंसनच ( भाग 1 )


इतरांना शेअर करा .......
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

Leave a Comment