संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 7 )


व्हाट्सएप ग्रुप   येथे क्लीक करा
टेलिग्राम ग्रुप   येथे क्लीक करा
इतरांना शेअर करा .......

संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 7 )

1. खालील संख्यामालेतील चुकीची संख्या ओळखा.

7, 8, 18, 57, 228, 1165, 6996

A. 8    B. 18    C.57    D. 228


2. खालील संख्यामालेतील चुकीची संख्या ओळखा.

1, 1, 2, 6, 24, 96, 720

A. 720    B. 96    C. 24    D. 6


3. खालील संख्यामालेतील चुकीची संख्या ओळखा.

196, 169, 144, 121, 100, 80, 64

A. 169    B. 144    C.80*    D. 100


4. खालील संख्यामालेतील चुकीची संख्या ओळखा.

445, 221, 109, 46, 25, 11, 4

A. 221    B. 109    C. 46     D. 25


5. खालील संख्यामालेतील चुकीची संख्या ओळखा.

190, 166, 145, 128, 112, 100, 91

A. 100    B. 166    C. 145    D. 128


6. खालील संख्यामालेतील चुकीची संख्या ओळखा.

19, 26, 33, 46, 59, 74, 91

A. 26    B. 33    C. 46    D. 59


7. खालील संख्यामालेतील चुकीची संख्या ओळखा.

1, 3, 10, 21, 64, 129, 356, 777

A. 10    B. 21    C. 64    D. 356


8. खालील संख्यामालेतील चुकीची संख्या ओळखा.

6, 12, 48, 100, 384, 768, 3072

A. 768    B. 384    C. 100    D. 48


9. खालील संख्यामालेतील चुकीची संख्या ओळखा.

40960, 10240, 2560, 640, 200, 40, 10

A. 640    B. 40    C. 200    D. 2560


10. खालील संख्यामालेतील चुकीची संख्या ओळखा.

3, 7, 15, 39, 63, 127, 255, 511

A. 7    B. 15    C. 39    D. 63


( उत्तरे : Q.1 = D, Q.2 = B, Q.3 = C, Q.4 = C, Q.5 = D, Q.6 = B, Q.7 = D, Q.8 = C, Q.9 = C, Q.10 = C )

हे पण वाचा :- संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 6 )


इतरांना शेअर करा .......

Leave a Comment