संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 6 )


व्हाट्सएप ग्रुप   येथे क्लीक करा
टेलिग्राम ग्रुप   येथे क्लीक करा
इतरांना शेअर करा .......

संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 6 )

1. दिलेल्या पर्यायातून योग्य पर्याय निवडून खालील संख्यामाला पूर्ण करा.    

16, 33, 65, 131, 261, (….)

 • A. 523
 • B. 521
 • C. 613
 • D. 721

2. दिलेल्या पर्यायातून योग्य पर्याय निवडून खालील संख्यामाला पूर्ण करा.

10, 5, 13, 10, 16, 20, 19, (….)

 • A. 22
 • B. 40
 • C. 38
 • D. 23

3. दिलेल्या पर्यायातून योग्य पर्याय निवडून खालील संख्यामाला पूर्ण करा.     

1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, (….)

 • A.54
 • B. 56
 • C.64
 • D. 81

4. दिलेल्या पर्यायातून योग्य पर्याय निवडून खालील संख्यामाला पूर्ण करा.   

2, 4, 12, 48, 240, (….)

 • A. 960
 • B. 144
 • C. 1080
 • D. 1920

5. दिलेल्या पर्यायातून योग्य पर्याय निवडून खालील संख्यामाला पूर्ण करा.     

8, 7, 11, 12, 14, 17, 17, 22, (….)

 • A. 27
 • B. 20
 • C. 22
 • D. 24

6. दिलेल्या पर्यायातून योग्य पर्याय निवडून खालील संख्यामाला पूर्ण करा.     

11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, (….)

 • A. 43
 • B. 47
 • C. 53
 • D. 51

7. दिलेल्या पर्यायातून योग्य पर्याय निवडून खालील संख्यामाला पूर्ण करा    

8, 24, 12, 36, 18, 54, (….)

 • A. 27
 • B. 10
 • C. 68
 • D. 72

8. दिलेल्या पर्यायातून योग्य पर्याय निवडून खालील संख्यामाला पूर्ण करा.     

2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, (….)

 • A. 61
 • B. 64
 • C. 72
 • D. 70

9. दिलेल्या पर्यायातून योग्य पर्याय निवडून खालील संख्यामाला पूर्ण करा.     

4, -8, 16, -32, 64, (….)

 • A. 128
 • B. -128
 • C. 192
 • D.-192

10. दिलेल्या पर्यायातून योग्य पर्याय निवडून खालील संख्यामाला पूर्ण करा.    

7, 26, 63, 124, 215, 342, (….)

 • A. 481
 • B. 511
 • C. 391
 • D. 421

उत्तरे : Q.1 = A, Q.2 = B, Q.3 = C, Q.4 = B, Q.5 = B, Q.6 = A, Q.7 = A, Q.8 = C, Q.9 = B, Q.10 = B )

हे पण वाचा :- संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 5 )


इतरांना शेअर करा .......

Leave a Comment