घन आणि घनमूळ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now
इतरांना शेअर करा .......

घन आणि घनमूळ

  • कोणत्याही संख्येचे घनमूळ काढताना संख्येतील एककस्थानचा अंक :-
  • 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, 0 असेल तर घनमूळाच्या एककस्थानी अनुक्रमे
  • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 हेच अंक येतात.
  • म्हणजेच 2 असेल तर 88 असेल तर 27 असेल तर 3, आणि 3 असेल तर 7 हेच अंक येतात बाकीचे अंक तेच राहतात.
  • उदा. 3√389017 = 73 या संख्येतील एककस्थानी 7 हा अंक आहे, म्हणून घनमूळात एककस्थानी 3 अंक येईल नंतर एकक, दशक, शतक चे अंक सोडून उरलेल्या अंकांनी तयार होणार्‍या संख्येतून कोणत्या संख्येचे कोणत्या संख्येचे घनमूळ जाते हे पहावे.
  • उदा. 389 या संख्येतून 7 या संख्येचे घन जातो, म्हणून 3√389017 = 73

हे पण वाचा :- पाण्याची टाकी व नळ वरील उदाहरणे


इतरांना शेअर करा .......
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.