घन आणि घनमूळ

इतरांना शेअर करा .......

घन आणि घनमूळ

  • कोणत्याही संख्येचे घनमूळ काढताना संख्येतील एककस्थानचा अंक :-
  • 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, 0 असेल तर घनमूळाच्या एककस्थानी अनुक्रमे
  • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 हेच अंक येतात.
  • म्हणजेच 2 असेल तर 88 असेल तर 27 असेल तर 3, आणि 3 असेल तर 7 हेच अंक येतात बाकीचे अंक तेच राहतात.
  • उदा. 3√389017 = 73 या संख्येतील एककस्थानी 7 हा अंक आहे, म्हणून घनमूळात एककस्थानी 3 अंक येईल नंतर एकक, दशक, शतक चे अंक सोडून उरलेल्या अंकांनी तयार होणार्‍या संख्येतून कोणत्या संख्येचे कोणत्या संख्येचे घनमूळ जाते हे पहावे.
  • उदा. 389 या संख्येतून 7 या संख्येचे घन जातो, म्हणून 3√389017 = 73

हे पण वाचा :- पाण्याची टाकी व नळ वरील उदाहरणे


इतरांना शेअर करा .......

Leave a Comment