मराठी व्याकरण टेस्ट 15 [Marathi Grammar Test 15 ]

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now
इतरांना शेअर करा .......

मराठी व्याकरण टेस्ट 15 | MARATHI GRAMMAR TEST 15 | MARATHI GRAMMAR ONLINE TEST | POLICE BHARATI GRAMMAR TEST ONLINE | POLICE BHARATI VYAKARAN TEST ONLINE | POLICE BHARATI GRAMMAR TEST EXAM


मराठी व्याकरण टेस्ट 15

1 / 15

चंद्रोदय या सारखा संधीयुक्त शब्द कोणता ?

2 / 15

मुलांनी खरे बोलावे या वाक्याचा प्रयोग सांगा.

3 / 15

अध्यक्षांनी सर्वांचे स्वागत केले. या वाक्याचा प्रयोग ओळखा.

4 / 15

बाजारहाट हा शब्द खालीलपैकी कोणत्या गटातील आहे ?

5 / 15

पुढील शब्दाची विभक्ती ओळखा. विद्यार्थ्यांना 

6 / 15

खालीलपैकी तत्पुरुष समासाचे उदाहरण कोणते ?

7 / 15

पुढीलपैकी शब्दयोगी अव्यय कोणते ?

8 / 15

दोन शब्द किंवा दोन वाक्ये जोडणाऱ्या अविकारी शब्दाला.......अव्यय म्हणतात.

9 / 15

चमचम हे कोणत्या प्रकारचे क्रिया विशेषण आहे ?

10 / 15

खालील दिलेल्या शब्दापैकी मुत्सद्दी या शब्दासाठी योग्य विशेषण कोणते ?

11 / 15

सचिन तेंडुलकर छान खेळत होता. काळ ओळखा ?

12 / 15

गाय दुध देईल काय ? या वाक्याला वर्तमान काळात करा ?

13 / 15

पंतप्रधान नुकतेच दौऱ्यावरुन आलेले आहेत. या वाक्यातील काळ ओळखा ?

14 / 15

लंगडा या विशेषणाचा साधित धातू कोणता ?

15 / 15

खालीलपैकी विशेष नाम कोणते ?

Your score is

0%


अधिक टेस्ट दया.


इतरांना शेअर करा .......
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.