मराठी व्याकरण टेस्ट 14 [Marathi Grammar Test 14 ]

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now
इतरांना शेअर करा .......

राठी व्याकरण टेस्ट 13 | MARATHI GRAMMAR TEST 13 | MARATHI GRAMMAR ONLINE TEST EXAM | MARATHI VYAKARAN TEST EXAM | MARATHI GRAMMAR TEST | MARATHI VYAKARAN TEST


मराठी व्याकरण टेस्ट 14

1 / 15

देशासाठी भगतसिंग यांनी प्राणार्पण केले या वाक्यातील विभक्ती ओळखा.

2 / 15

खालीलपैकी अविकारी शब्द प्रकार कोणता ?

3 / 15

डबा या शब्दाचा लिंगाच्या दृष्टीने लघुत्व दाखवणारा शब्द कोणता ?

4 / 15

खालीलपैकी निश्चितपणे एकवचनी शब्द कोणता ?

5 / 15

आमचे वडील म्हणजे जमदग्नी आहेत या वाक्यातील जमदग्नी .......आहे.

6 / 15

मन हा शब्द कोणत्या नाम प्रकारात मोडतो ?

7 / 15

खालीलपैकी आवृत्तीवाचक संख्याविशेषण कोणत्या पर्यायामध्ये आहे ?

8 / 15

तो खुर्चीवर बसला या वाक्यातील क्रियापदाचा प्रकार ओळखा.

9 / 15

विद्वान या शब्दाचा स्त्रिलिंगी शब्द कोणता ?

10 / 15

खालील शब्दांतील धातूसाधित विशेषण कोणते ?
1) स्वप्नाळू मुलगा    2) लबाड कोल्हा    3) निरोगी मूल    4)पडका किल्ला

11 / 15

खालील शब्दातील विशेषनाम कोणते ?
1) वाट    2) बाग    3) श्रीखंड     4) सुर्य

12 / 15

संधी सोडवा - पित्राज्ञा

13 / 15

संधी करा. कवि + ईश्वर

14 / 15

श,ष, स या वर्णाना काय म्हणतात ?

15 / 15

चंद्र व जग या शब्दांतील पहिली व्यंजने कोणत्या प्रकारात मोडतात ?

Your score is

0%


अधिक टेस्ट दया.


इतरांना शेअर करा .......
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.