मराठी व्याकरण टेस्ट 13 [Marathi Grammar Test 13 ]

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now
इतरांना शेअर करा .......

राठी व्याकरण टेस्ट 13 | MARATHI GRAMMAR TEST 13 | MARATHI GRAMMAR TEST EXAM | MARATHI VYAKARAN TEST EXAM | MARATHI GRAMMAR TEST | MARATHI VYAKARAN TEST


मराठी व्याकरण टेस्ट 13

1 / 15

सहाध्यायी. संधी सोडवा.

2 / 15

भलेबुरे हा शब्द कोणत्या समासाचे उदाहरण आहे ?

3 / 15

खेडे या नामापासून बनलेले विशेषण कोणते?

4 / 15

अतिशय गर्व होणे या अर्थाचा वाक्यप्रचार ओळखा.

5 / 15

चतुर्भुज होणे - वाक्यप्रचाराचा अर्थ सांगा.

6 / 15

ज्याला सीमा नाही असा या शब्द समुहाला एक शब्द लिहा.

7 / 15

आधुनिक विचाराचा दृष्टीकोन असणारा.......

8 / 15

नर्तिका या शब्दाला विरुध्दलिंगी शब्द ओळखा.

9 / 15

केसाने गळा कापणे - वाक्यप्रचाराचा अर्थ सांगा.

10 / 15

सुर्य मावळत आहे या वाक्याचे पुर्ण भविष्यकाळात रुपांतर करा.

11 / 15

शीघ्रतेने व अकस्मात घडून आलेला बदल म्हणजे........

12 / 15

अकलेचा खंदक या वाक्यप्रचाराचा अर्थ -

13 / 15

ज्याच्याशी तुलना करावयाची आहे किंवा ज्याची उपमा दिली जाते, तो घटक ?

14 / 15

गर्जेल तो पडेल काय हे वाक्य कोणत्या प्रकारात मोडते ?

15 / 15

.............शब्दातील मुळ सामासिक शब्द कोणता ते ओळखा.

Your score is

0%


मित्रांनो ,तुम्हाला ही टेस्ट कशी वाटली ? आणि तुम्हाला या टेस्ट मध्ये किती मार्क्स पडले. हे आम्हाला Comment करून नक्की कळवा.

अधिक टेस्ट दया.


इतरांना शेअर करा .......
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.