मराठी व्याकरण टेस्ट 24 [ Marathi Grammar Test 24 ]

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now
इतरांना शेअर करा .......

मराठी व्याकरण टेस्ट 24 | MARATHI GRAMMAR TEST 24 |POLICE BHARATI MARATHI GRAMMAR QUITION | POLICE BHARATI MARATHI VYAKARAN TEST QUIZ | पोलिस भरती मराठी व्याकरण टेस्ट ऑनलाइन | POLICE BHARATI VYAKARAN TEST ONLINE


मराठी व्याकरण टेस्ट 24

1 / 15

जीर्णोध्दार म्हणजे काय ?

2 / 15

तो मुंबईला गेला आहे. या वाक्याचा काळ ओळखा ?

3 / 15

वारा फार जोराने वाहत होता. अधोरेखित शब्दाची जात ओळखा.

4 / 15

खालीलपैकी कोणता शब्द क्रियापद आहे ?

5 / 15

पुढीलपैकी स्त्रीलिंगी शब्द कोणता ?

6 / 15

बसला या शब्दाची जात ओळखा.

7 / 15

पुढील वाक्यातील सर्वनाम ओळखा. त्याने सुरेल गाणे गायले .

8 / 15

मितव्ययी या शब्दाचा अर्थ काय आहे ?

9 / 15

प्रतिबिंब या शब्दास समानार्थी असलेला शब्द कोणता ?

10 / 15

मी रस्त्यात पडलो यात अधोरेखित शब्दाचे सामान्यरुप कोणते आहे ?

11 / 15

मी आंबे खात आहे. या वाक्याचे पुर्ण वर्तमानकाळी वाक्य कोणते ?

12 / 15

खालीलपैकी कोणता समासाचा प्रकार नाही ?

13 / 15

मराठी भाषेचे लिखाण आपण कोणत्या लिपीत करतो ?

14 / 15

जननी या शब्दाचा विरुध्दलिंगी शब्द कोणता ?

15 / 15

आजी या शब्दाचा विरुध्दार्थी शब्द कोणता ?

Your score is

0%


अधिक टेस्ट दया.


इतरांना शेअर करा .......
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.