police marathi grammar test online
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

MARATHI GRAMMAR TEST 25 [ मराठी व्याकरण टेस्ट 25 ]

इतरांना शेअर करा .......

मराठी व्याकरण टेस्ट MARATHI GRAMMAR TEST POLICE BHARATI मराठी ग्रामर टेस्ट पोलिस भरती MARATHI GRAMMAR QUITION POLICE BHARATI पोलिस भरती मराठी व्याकरण MARATHI VYAKARAN TEST QUIZ पोलिस भरती मराठी व्याकरण टेस्ट ऑनलाइन POLICE BHARATI VYAKARAN TEST ONLINE


मराठी व्याकरण टेस्ट 25

1 / 15

मर्त्य या शब्दाचा अर्थ काय आहे ?

2 / 15

माकडाचा खेळ करणारा

3 / 15

स्वगत या शब्दाचा अर्थ काय ?

4 / 15

तिलांजली देणे या वाक्यप्रचाराचा अर्थ ओळखा ?

5 / 15

कांचन शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा ?

6 / 15

रश्मी शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा ?

7 / 15

आभाळ फाटणे या वाक्यप्रचाराचा अर्थ कोणता ?

8 / 15

आई चाकूने भाजी चिरते. अधोरेखित शब्दाची विभक्ती ओळखा ?

9 / 15

सासू या शब्दाचे अनेकवचन करा.

10 / 15

शब्दाची विभक्ती ओळखा. रामाचा 

11 / 15

नीलकंठ या शब्दाचा समास कोणता ?

12 / 15

वाक्याचा प्रकार ओळखा. अरेरे! काय ही तुझी दशा!

13 / 15

केसाने गळा कापणे या वाक्यप्रचाराचा अर्थ कोणता ?

14 / 15

खालीलपैकी अपूर्ण वर्तमानकाळाचे वाक्य कोणते ?

15 / 15

सासु सासरे या शब्दाचा समास कोणता ?

Your score is

0%


अधिक टेस्ट दया.


इतरांना शेअर करा .......

Latest Post

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.