मराठी व्याकरण टेस्ट 38 [ MARATHI GRAMMAR TEST 38 ]

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now
इतरांना शेअर करा .......

मराठी व्याकरण टेस्ट 38| MARATHI GRAMMAR TEST 38 | POLICE BHARATI TEST | POLICE BHARATI MARATHI VYAKARAN TEST EXAM | पोलीस भरती सराव पेपर | MARATHI GRAMMAR  ONLINE TEST EXAM  पोलीस भरती मराठी व्याकरण टेस्ट  | MARATHI GRAMMAR SARAV TEST | MARATHI VYAKARAN TEST


मराठी व्याकरण टेस्ट 38

1 / 15

पुढे काही सामासिक शब्द दिले असून त्याखाली समासाच्या प्रकाराचे प्रत्येकी चार पर्याय दिल आहेत योग्य पर्याय निवडा. ( प्रश्न क्र. 1 ते 4 )

पुन्हा सोडता यावी म्हणून त्याने मुद्दाम -------- गाठ बांधली. वरील वाक्यातील रिक्त जागी योग्य शब्द निवडा.

2 / 15

पंचेचाळीस

3 / 15

नास्तिक

4 / 15

लंगोटीयार

5 / 15

खाली काही शब्द व प्रत्येक शब्दाखाली प्रत्येक चार पर्यायी शब्दसमूह दिलेले आहेत. ज्या शब्दसमूहातून दिलेल्या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट होतो असा शब्दसमुह निवडा. ( प्रश्न क्र. 5 ते 8 )

परित्यक्ता

6 / 15

सदावर्त

7 / 15

झावळ्या

8 / 15

मितव्यायी

9 / 15

खाली काही शब्द दिले असून त्यापुढे त्या शब्दांच्या विरुद्ध अर्थांचे पर्याय दिले आहेत. त्यापैकी योग्य पर्याय निवडा. ( प्रश्न क्र. 9,10 )

निरभ्र

10 / 15

क्षय

11 / 15

समानार्थी शब्द ओळखा. ( प्रश्न क्र. 11 ते 13 )

अटवी

12 / 15

चपला

13 / 15

वल्लरी

14 / 15

खाली काही वाक्प्रचार दिलेले आहेत. त्यांचा अर्थ दर्शविणारा योग्य पर्याय निवडा. ( प्रश्न क्र. 14,15 )

तडीस नेणे

15 / 15

चंग बांधणे

Your score is

0%


आणखी टेस्ट दया.


इतरांना शेअर करा .......
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.