मराठी व्याकरण टेस्ट 39 [ MARATHI GRAMMAR TEST 39 ]

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now
इतरांना शेअर करा .......

मराठी व्याकरण टेस्ट 39| MARATHI GRAMMAR TEST 39 | MARATHI GRAMMAR TEST ONLINE| POLICE BHARATI MARATHI VYAKARAN TEST EXAM | पोलीस भरती मराठी ग्रामर | POLICE BHARATI MARATHI GRAMMAR  ONLINE TEST EXAM  | पोलीस भरती मराठी व्याकरण टेस्ट  | MARATHI GRAMMAR SARAV TEST ONLINE | MARATHI GRAMMAR TEST


मराठी व्याकरण टेस्ट 39

1 / 15

"अप+ज" या शब्दाची योग्य संधी ओळखा ?

2 / 15

"गंभीर," या शब्दाचे भाववाचक नाम कोणते ?

3 / 15

पुढीलपैकी कोणते भाववाचक नामाचे उदाहरण नाही.

4 / 15

"प्रमोदचा पहिला नंबर आला," या वाक्यातील अधोरेखित शब्दाची विभक्ती दर्शविणारा पर्याय  कोणता ?

5 / 15

खालीलपैकी निश्चितपणे एकवचनी शब्द कोणता ?

6 / 15

"अर्ज" हा शब्द कोणत्या भाषेतून मराठी भाषेत आला आहे ?

7 / 15

वृत्ताचे चार चरण मिळून ............- होतो.

8 / 15

ज्याची रचना अक्षरसंख्येवर अवलंबून असते त्यास --------- म्हणतात.

9 / 15

खालीलपैकी सामान्यनाम कोणते ?

10 / 15

'अव्ययी भाव' या समासाच्या प्रकारात -------- पद प्रमुख असते.

11 / 15

काम करा म्हणजे यश येईल, हे वाक्य ------------------ आहे.

12 / 15

'शाळेकडे' या शब्दातील कडे हा शब्द ---------------- आहे.

13 / 15

पुढील वाक्यात कोणाने प्रयोग आहेत ?  प्रत्येक वाक्यात असलेला प्रयोगाचा योग्य पर्याय निवडा. ( प्रश्न क्र. 13 ते 15 )

मुलांनी खरे बोलावे.

14 / 15

तिने ही कलाकृती केली आहे.

15 / 15

रामाकडून रावण मारला गेला.

Your score is

0%


आणखी टेस्ट दया.


इतरांना शेअर करा .......
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.