बुद्धिमत्ता टेस्ट 3 | BUDDHIMATTA TEST 3

इतरांना शेअर करा .......

POLICE BHARTI BUDDHIMATTA TEST ONLINE | POLICE BHARTI TEST ONLINE | BUDDHIMATTA TEST ONLINE | POLICE BHARTI SARAV PAPER ONLINE | पोलिस भरती बुद्धिमत्ता टेस्ट ऑनलाईन | पोलिस भरती बुद्धिमत्ता टेस्ट | बुद्धिमत्ता टेस्ट सराव पेपर ऑनलाईन | बुद्धिमत्ता टेस्ट ऑनलाईन

Created by GSESTUDYPOINT

बुद्धिमत्ता टेस्ट 3 | BUDDHIMATTA TEST 3

1 / 25

पुढील प्रश्नाकृतीचे जलप्रतिबिंब असणारी आकृती पर्यायातून निवडा.

2 / 25

माझ्यासोबत माझे काका, मामा, मावशी, बाबा असे सर्वजण देवळात आले होते. या वाक्यात आकारान्त अक्षरे किती आहेत?

3 / 25

'मा यो गी श्री न' या सर्व अक्षरांपासून एक अर्थपूर्ण शब्द बनविल्यास त्यातील मधले अक्षर कोणते येईल?

4 / 25

पुढीलपैकी गटात न बसणारा पर्याय कोणता?

5 / 25

शेजारील चौकटीत प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणती संख्या येईल ?

6 / 25

खालीलपैकी चुकीची तारीख कोणती ?

7 / 25

अभिषेक उगवत्या सूर्याला नमस्कार करुन डावीकडे दोन वेळा काटकोनात वळला, तर त्याच्या समोरची दिशा कोणती?

8 / 25

एका तिकिटाच्या रांगेत 27 व्यक्ती उभ्या आहेत, तर त्या रांगेतील मधल्या व्यक्तीचा क्रमांक कितवा?

9 / 25

संख्यांच्या मांडणीतील सूत्र ओळखून प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारी संख्या

कोणती?

10 / 25

खाली दोन विधाने व दोन अनुमाने दिली आहेत तर त्याखालील योग्य पर्याय निवडा ?

विधाने : 1) सर्व वाघ सिंह आहेत. 2) काही सिंह शिकार करतात.

अनुमाने : A) सर्व सिंह वाघ आहेत. B) सर्व वाघ शिकार करतात.

11 / 25

शेजारच्या आकृतीत चौकोन किती आहेत ?

12 / 25

आई- मुलगी यांच्या वयाची आजची बेरीज 30 वर्षे तर आई मुलीपेक्षा  22 वर्षांनी मोठी असल्यास मुलीच्या जन्माच्या वेळी आईचे वय किती होते?

 

13 / 25

पुढील प्रश्नाकृतीचे पाण्यातील प्रतिबिंब असणारी आकृती पर्यायातून निवडा

14 / 25

पुढील संख्यामालिकेतील रिकाम्या जागा पूर्ण करा.
46896-928_2392_7

15 / 25

16 / 25

eeefffgggghhhhiiiii? या अक्षरांच्या लयबद्ध मांडणीत प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणत्या अक्षरांचा समूह येईल ?

17 / 25

एका सांकेतिक भाषेत 'गिटार' हा शब्द 'गिरटारर' असा 'पिवळा' हा शब्द 'पिरवरळा' असा व 'जीवन' हा शब्द 'जीरवरन' असा लिहितात. तर त्याच भाषेत 'निवास' हा शब्द कसा लिहावा?

18 / 25

A, D, G, J, M, ?

19 / 25

गटातील विसंगत संख्या कोणती ते ओळखा.
97, 89, 85, 79, 73, 71, 67

20 / 25

3, 7, 12, 18, ?

21 / 25

CE : 35 : : GDI  :  ?

22 / 25

पहिल्या दोन संख्यांचा समसंबंध लक्षात घेऊन प्रश्नचिन्हाच्या ठिकाणी येणारी संख्या शोधा.
6 : 15  ::  ?  :  18

23 / 25

चार सममिती अक्ष : चौरस : : एकच सममिती अक्ष : ?

24 / 25

पर्यायांतील विसंगत पद ओळखा.

25 / 25

इंग्रजी अक्षरमालेतील पर्यायातील क्रमांकाची अक्षरे घेऊन अर्थपूर्ण शब्द बनवल्यास कोणत्या पर्यायात अर्थपूर्ण शब्द तयार होत नाही ?

Your score is

0%

आणखी टेस्ट द्या.


इतरांना शेअर करा .......

Leave a Comment