police bharti buddhimatta test online
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

बुद्धिमत्ता टेस्ट 3 | BUDDHIMATTA TEST 3

इतरांना शेअर करा .......

POLICE BHARTI BUDDHIMATTA TEST ONLINE | POLICE BHARTI TEST ONLINE | BUDDHIMATTA TEST ONLINE | POLICE BHARTI SARAV PAPER ONLINE | पोलिस भरती बुद्धिमत्ता टेस्ट ऑनलाईन | पोलिस भरती बुद्धिमत्ता टेस्ट | बुद्धिमत्ता टेस्ट सराव पेपर ऑनलाईन | बुद्धिमत्ता टेस्ट ऑनलाईन

Created by GSESTUDYPOINT

बुद्धिमत्ता टेस्ट 3 | BUDDHIMATTA TEST 3

1 / 25

पुढील प्रश्नाकृतीचे जलप्रतिबिंब असणारी आकृती पर्यायातून निवडा.

2 / 25

माझ्यासोबत माझे काका, मामा, मावशी, बाबा असे सर्वजण देवळात आले होते. या वाक्यात आकारान्त अक्षरे किती आहेत?

3 / 25

'मा यो गी श्री न' या सर्व अक्षरांपासून एक अर्थपूर्ण शब्द बनविल्यास त्यातील मधले अक्षर कोणते येईल?

4 / 25

पुढीलपैकी गटात न बसणारा पर्याय कोणता?

5 / 25

शेजारील चौकटीत प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणती संख्या येईल ?

6 / 25

खालीलपैकी चुकीची तारीख कोणती ?

7 / 25

अभिषेक उगवत्या सूर्याला नमस्कार करुन डावीकडे दोन वेळा काटकोनात वळला, तर त्याच्या समोरची दिशा कोणती?

8 / 25

एका तिकिटाच्या रांगेत 27 व्यक्ती उभ्या आहेत, तर त्या रांगेतील मधल्या व्यक्तीचा क्रमांक कितवा?

9 / 25

संख्यांच्या मांडणीतील सूत्र ओळखून प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणारी संख्या

कोणती?

10 / 25

खाली दोन विधाने व दोन अनुमाने दिली आहेत तर त्याखालील योग्य पर्याय निवडा ?

विधाने : 1) सर्व वाघ सिंह आहेत. 2) काही सिंह शिकार करतात.

अनुमाने : A) सर्व सिंह वाघ आहेत. B) सर्व वाघ शिकार करतात.

11 / 25

शेजारच्या आकृतीत चौकोन किती आहेत ?

12 / 25

आई- मुलगी यांच्या वयाची आजची बेरीज 30 वर्षे तर आई मुलीपेक्षा  22 वर्षांनी मोठी असल्यास मुलीच्या जन्माच्या वेळी आईचे वय किती होते?

 

13 / 25

पुढील प्रश्नाकृतीचे पाण्यातील प्रतिबिंब असणारी आकृती पर्यायातून निवडा

14 / 25

पुढील संख्यामालिकेतील रिकाम्या जागा पूर्ण करा.
46896-928_2392_7

15 / 25

16 / 25

eeefffgggghhhhiiiii? या अक्षरांच्या लयबद्ध मांडणीत प्रश्नचिन्हाच्या जागी कोणत्या अक्षरांचा समूह येईल ?

17 / 25

एका सांकेतिक भाषेत 'गिटार' हा शब्द 'गिरटारर' असा 'पिवळा' हा शब्द 'पिरवरळा' असा व 'जीवन' हा शब्द 'जीरवरन' असा लिहितात. तर त्याच भाषेत 'निवास' हा शब्द कसा लिहावा?

18 / 25

A, D, G, J, M, ?

19 / 25

गटातील विसंगत संख्या कोणती ते ओळखा.
97, 89, 85, 79, 73, 71, 67

20 / 25

3, 7, 12, 18, ?

21 / 25

CE : 35 : : GDI  :  ?

22 / 25

पहिल्या दोन संख्यांचा समसंबंध लक्षात घेऊन प्रश्नचिन्हाच्या ठिकाणी येणारी संख्या शोधा.
6 : 15  ::  ?  :  18

23 / 25

चार सममिती अक्ष : चौरस : : एकच सममिती अक्ष : ?

24 / 25

पर्यायांतील विसंगत पद ओळखा.

25 / 25

इंग्रजी अक्षरमालेतील पर्यायातील क्रमांकाची अक्षरे घेऊन अर्थपूर्ण शब्द बनवल्यास कोणत्या पर्यायात अर्थपूर्ण शब्द तयार होत नाही ?

Your score is

0%

आणखी टेस्ट द्या.


इतरांना शेअर करा .......

Latest Post

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.