संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 5 )


व्हाट्सएप ग्रुप   येथे क्लीक करा
टेलिग्राम ग्रुप   येथे क्लीक करा
इतरांना शेअर करा .......

संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 5 )

1. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा.

3, 5, 11, 14, 17, 21

A. 21    B. 17    C. 14    D. 3


2. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा.

8, 27, 64, 100, 125, 216, 343

A. 27    B. 100    C. 125    D. 343


3. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा.

10, 25, 45, 54, 60, 75, 80

A. 10    B. 45    C. 54    D. 75


4. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा.

396, 462, 572, 427, 671, 264

A. 396    B. 427    C. 671    D. 264


5. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा.

6, 9, 15, 21, 24, 28, 30

A. 28    B. 21    C. 24    D. 30


6. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा.

1, 4, 9, 16, 23, 25, 36

A. 9    B. 23    C. 25    D. 36


7. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा.

1, 4, 9, 16, 20, 36, 49

A. 1    B. 9    C. 20    D. 49


8. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा.

2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 64

A. 50    B. 26    C. 37    D. 64


9. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा.

10, 14, 16, 18, 21, 24, 26

A. 26    B. 24    C. 21    D. 18


10. खाली दिलेल्या संख्यामालेतून वेगळा संख्या निवडा.

16, 25, 36, 72, 144, 196, 225

A. 36    B. 72    C. 196    D. 225


( Ans : Q.1 = C, Q.2 = B, Q.3 = C, Q.4 = B, Q.5 = A, Q.6 = B, Q.7 = C, Q.8 = D, Q.9 = C, Q.10 = B )

हे पण वाचा :- संख्यामाला प्रश्नसंच ( भाग 4 )


इतरांना शेअर करा .......

Leave a Comment