बैजीक राशीवरील महत्वाची सूत्रे


व्हाट्सएप ग्रुप   येथे क्लीक करा
टेलिग्राम ग्रुप   येथे क्लीक करा
इतरांना शेअर करा .......

बैजीक राशीवरील महत्वाची सूत्रे

 • a×a = a2
 • (a×b) + (a×c) = a (a+c)
 • a × b + b = (a+1) × b
 • (a+b)2 = a2 + 2ab + b2
 • (ab)2 = a2 + 2ab + b2
 • a2-b2 = (a+b) (ab)
  :: a2-b2 / a+b = ab a2-b2/ab = a+b
  :: (a+b)3 / (a+b)2 = a+b (a+b)3 / (ab) = (a+b)2
  :: (ab)3 / (a+b)2 = (ab) (ab)3 / (ab) = (a+b)2
 • a3 – b3 = (ab) (a2 + ab + b2)
 • a × a × a = a3
 • (a×b) (a×c) = a (bc)
 • a × b- b = (a-1) × b ;
  :: a2 + 2ab + b2 / a+b = (a+b)
  :: a2 2ab + b2 / ab = (ab)
 • (a+b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3
 • (ab)3 = a3 3a2b + 3ab2 + b3
 • a3 + b3 = (a+b) (a2-ab+b2)
  :: a3+b3 / a2-ab+b2 = (ab)

हे पण वाचा :- प्रमाण भागीदारी विषयी संपूर्ण माहिती 


इतरांना शेअर करा .......

Leave a Comment