प्रमाण भागीदारी


व्हाट्सएप ग्रुप   येथे क्लीक करा
टेलिग्राम ग्रुप   येथे क्लीक करा
इतरांना शेअर करा .......

Contents show

प्रमाण भागीदारी विषयी संपूर्ण माहिती 

पहिला नमुना –

उदा. संपतरावांनी एक गाय, एक म्हैस व एक बैल 9500 रुपयांना खरेदी केले. त्यांच्या किंमतीचे प्रमाण अनुक्रमे 4:6:9 आहे, तर म्हैशीची किंमत किती?

उत्तर: 3000

स्पष्टीकरण :
प्रमाण = 4:6:9

४+६+९=१९
भाग = 9500
1 भाग = 9500/19 = 500
6 भाग = 3000

नमुना दुसरा –

उदा. श्रीपत व महिपत यांच्या भांडवलाचे गुणोत्तर 3:2 आहे व मुदतीचे गुणोत्तर 2:3 आहे, तर त्यांच्या नफ्याचे गुणोत्तर किती?

उत्तर: 1:1

स्पष्टीकरण :
भांडवलाचे गुणोत्तर × मुदतींचे गुणोत्तर = नाफयाचे गुणोत्तर

३:२×२:३= ३/२×२/३=१/१= १:१
नाफयाच गुणोत्तर ÷ भांडवलाचे गुणोत्तर = मुदतींचे गुणोत्तर
नाफयाचे गुणोत्तर ÷ मुतींचे गुणोत्तर = भांडवलाचे गुणोत्तर

नमूना तिसरा –

उदा. भिकोबाने 4000 रु. 5 महिन्यांसाठी व तुकारामाने 3000 रु. 4 महिन्यांसाठी एका व्यवसायात गुंतविले. त्यांना एकूण नफा 1600 रु. झाला, तर भिकोबाचा नफ्यातील वाटा किती रुपये?

  • ६०० रु.
  • 1200 रु.
  • 800 रु.
  • 1000 रु.

उत्तर: 1000 रु.

स्पष्टीकरण :
भांडवलाचे गुणोत्तर × मुदतीचे गुणोत्तर = नाफयाचे गुणोत्तर

4000:3000
४/३×५/४=५/३= ५:३
8 भाग = 1600
1 भाग = 200 त्यानुसार 5 भाग = 5×200 = 1000

नमुना चौथा –

उदा. गुरुनाथने 12000 रु. भांडवल गुंतवून एक धंदा सुरू केला. 4 महिन्यांतर दिनानाथाने काही रक्कम गुंतवून भागीदारी स्वीकारली. वर्षाअखेर त्या धंधात झालेल्या 2200 रु. नफ्यापैकी दिनानाथला 1000 रु. मिळाले: तर दिनानाथाने किती रक्कम गुंतविली होती?

  • 12000 रु.
  • 18000 रु.
  • 15000 रु.
  • 10000 रु.

उत्तरः रु 15000

स्पष्टीकरण :
गुरुनाथ     दिनानाथ        गुणोत्तर

भांडवल     12000    :      X       12:X
  मुदत        12         :      8        3:2
  नफा        1200      :    1000    6:5
सुत्र :-
नाफयांचे गुणोत्तर ÷ मुदतींचे गुणोत्तर = भांडवलाचे गुणोत्तर

६/५÷३/२=६/५×२/३=१२/१५
गुरुनाथचे भांडवल = 12000 रु. = 12 भाग
दीनानाथचे भांडवल = १५ भाग = रु.

हे पण वाचा :- वेग, वेळ आणि अंतर विषयी संपूर्ण माहिती


इतरांना शेअर करा .......

Leave a Comment