गणितातील प्रक्रिया करण्याच्या क्रमाविषयी संपूर्ण माहिती

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now
इतरांना शेअर करा .......

गणितातील प्रक्रिया करण्याच्या क्रमा विषयी संपूर्ण माहिती

नियम :- पदावली सोडविताना कंस असेल तर उदाहरण सोडविताना अनुक्रमे कंस, चे

÷, ×, +, -, हा क्रम ठेवावा. (C.C.B.G.Bev)

पहिला नमुना –

उदा. १२+५२÷१३+९×२ =?

उत्तर: 34

नमुना दुसरा –

उदा. 30[ ]२५[ ]५[ ]150 या उदाहरणातील चौकोनांत पर्यायातील कोणत्या चिन्हांचा गट अनुक्रमे वापरल्यास हे विधान सत्य ठरेल?

  • ÷, ×, =
  • ×, ÷, =
  • ×, -, =
  • +, ×, =

उत्तर: ×, , =

स्पष्टीकरण :-
पर्याय कट पद्धतीचा वापर करून चिन्हांचा गट वापरा.वरील उदाहरणात दुसर्‍या पर्यायातील चिन्ह गट वापरल्यास पदावली सत्य ठरते.
30×25÷5= 150

30×5= 150

इतरांना शेअर करा .......
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.