मराठी व्याकरण टेस्ट 19 [ Marathi Grammar Test 19 ]

WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now
इतरांना शेअर करा .......

मराठी व्याकरण टेस्ट 19 | MARATHI GRAMMAR TEST 19 | POLICE BHARATI MARATHI GRAMMAR ONLINE TEST EXAM | POLICE BHARATI GRAMMAR TEST ONLINE | POLICE BHARATI VYAKARAN TEST ONLINE | POLICE BHARATI GRAMMAR TEST EXAM


मराठी व्याकरण टेस्ट 19

1 / 15

अनु + अर्थ - संधी करा.

2 / 15

संधी सोडवा. वृक्षौदार्य

3 / 15

ठरावीक क्रमाने येणाऱ्या अक्षरांच्या समुहाला अर्थ प्राप्त झाल्यास...........म्हणतात.

4 / 15

खालील शब्दातील योग्य जोडशब्द ओळखा.

5 / 15

अंग धरणे. या वाक्यप्रचाराचा अर्थ ओळखा.

6 / 15

श्रीकृष्ण नवरा मी नवरी शिशुपाल नवरा मी न-वरी / अलंकार ओळखा.

7 / 15

भाषेच्या अलंकाराचे प्रामुख्याने........प्रकार होतात.

8 / 15

........हा शब्द तद्भव शब्द आहे.

9 / 15

ती गाणे गाते. प्रयोग ओळखा.

10 / 15

मनातील भावनांचा स्फोट होऊन एखादा.....बाहेर पडतो.

11 / 15

कांगारु अतिशय जलद धावतो. या वाक्यातील क्रियाविशेषण ओळखा.

12 / 15

मी निबंध लिहिला. या वाक्यातील क्रियापदाचा प्रकार ओळखा.

13 / 15

तुला काय हवे ? या वाक्यातील सर्वनाम ओळखा.

14 / 15

झाडाला सुंदर फुल आले आहे. या वाक्यातील सामान्यरुप ओळखा.

15 / 15

शिक्षकांनी मुलांना शाबासकी दिली. अधोरेखित शब्दाचा विभक्ती प्रत्यय ओळखा.

Your score is

0%


अधिक टेस्ट दया.


इतरांना शेअर करा .......
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.