police marathi grammar test online
WhatsApp Group (Join Now) Join Now
Telegram Group (Join Now) Join Now

मराठी व्याकरण टेस्ट 42 | MARATHI GRAMMAR TEST 42

इतरांना शेअर करा .......

POLICE BHARTI MARATHI GRAMMAR TEST ONLINE | POLICE BHARTI MARATHI GRAMMAR | MARATHI GRAMMAR TEST ONLINE | MARATHI VYAKARAN TEST | मराठी ग्रामर टेस्ट | मराठी व्याकरण टेस्ट | पोलिस भरती मराठी ग्रामर टेस्ट ऑनलाईन | पोलिस भरती मराठी व्याकरण टेस्ट ऑनलाईन 

Created by GSESTUDYPOINT

मराठी व्याकरण टेस्ट 42

1 / 25

विद्या हे पुरुषास रुप बनवे, की झाकले द्रव्यही - हे उदाहरण कोणत्या अलंकाराचे आहे ?

2 / 25

संगणक आहे; परंतु आंतरजाल जोडणी नाही. या वाक्यात पूर्णविरामाशिवाय आणखी कोणते विरामचिन्ह आले आहे?

3 / 25

मी देशाची पंतप्रधान झाले तर!' या वाक्याचा प्रकार कोणता ?

4 / 25

खालीलपैकी कर्मणी प्रयोगाचे वाक्य ओळखा ?

5 / 25

खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दाची विभक्ती ओळखा. पावसात भिजू नका ?

6 / 25

पुढील शब्दाचे अनेकवचन कोणते येईल त्याचे पर्यायी उत्तर शोधा ?

7 / 25

पुढील शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप व नपुसकलिंगी रूप कोणते येईल तो पर्याय शोधा ?

8 / 25

खालील वाक्याच्या आरंभी कोणते योग्य केवर्प्रयोगी अव्यय येईल ? ...............! काय दशा झाली त्याची !

9 / 25

पुढीलपैकी कोणत्या वाक्यात उभयान्वयी अव्यय आलेले नाही ?

10 / 25

'सूर्य' या नामाला कोणते शब्दयोगी अव्यय जोडता येणार नाही ?

11 / 25

पुढीलपैकी अविकारी शब्दाचा प्रकार कोणता ?

12 / 25

खालीलपैकी संयुक्त क्रियापदाचे उदाहरण कोणते ?

13 / 25

माझे पेन हरवले आहे. अधोरेखित विशेषणाचा प्रकार ओळखून पर्याय क्रमांक लिहा ?

14 / 25

त्याने आपण होऊन चूक कबूल केली. अधोरेखित सर्वनामाचा प्रकार ओळखा ?

15 / 25

अधोरेखित नामाचा प्रकार ओळखा. 'सायना नेहवाल' ही महान खेळाडू आहे ?

16 / 25

खालीलपैकी पररुपसंधीचे उदाहरण ओळखा ?

17 / 25

खालीलपैकी संयुक्त स्वर कोणता आहे ?

18 / 25

पुढीलपैकी कोणता शब्द पारिभाषिक शब्द आहे ?

19 / 25

 'खाई त्याला खवखवे' दिलेल्या म्हणीचा अर्थ पर्यायांतून निवडा ?

20 / 25

खालीलपैकी वेगळ्या अर्थाचा वाक्प्रचार निवडा ?

21 / 25

ज्याला लिहिता व वाचता येत नाही असा ?

22 / 25

'अंगावर एकही दागिना नसलेली स्त्री' या अर्थाचा आलंकारिक शब्द निवडा.

23 / 25

जीवन, शिक्षन, विदया, मंदीर, मुल्य, सामूहिक या शब्दांमध्ये एकूण किती शब्द लेखनदृष्ट्या शुद्ध आहेत?

24 / 25

खालीलपैकी 'नृप' या शब्दासाठी समानार्थी नसलेला शब्द कोणता ?

25 / 25

'किरकोळ' या शब्दाचा योग्य विरुद्धार्थी शब्द निवडा ?

Your score is

0%

आणखी टेस्ट दया.


इतरांना शेअर करा .......

Latest Post

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.