मराठी व्याकरण टेस्ट 42 | MARATHI GRAMMAR TEST 42


व्हाट्सएप ग्रुप   येथे क्लीक करा
टेलिग्राम ग्रुप   येथे क्लीक करा
इतरांना शेअर करा .......

POLICE BHARTI MARATHI GRAMMAR TEST ONLINE | POLICE BHARTI MARATHI GRAMMAR | MARATHI GRAMMAR TEST ONLINE | MARATHI VYAKARAN TEST | मराठी ग्रामर टेस्ट | मराठी व्याकरण टेस्ट | पोलिस भरती मराठी ग्रामर टेस्ट ऑनलाईन | पोलिस भरती मराठी व्याकरण टेस्ट ऑनलाईन 

Created by GSESTUDYPOINT

मराठी व्याकरण टेस्ट 42

1 / 25

विद्या हे पुरुषास रुप बनवे, की झाकले द्रव्यही - हे उदाहरण कोणत्या अलंकाराचे आहे ?

2 / 25

संगणक आहे; परंतु आंतरजाल जोडणी नाही. या वाक्यात पूर्णविरामाशिवाय आणखी कोणते विरामचिन्ह आले आहे?

3 / 25

मी देशाची पंतप्रधान झाले तर!' या वाक्याचा प्रकार कोणता ?

4 / 25

खालीलपैकी कर्मणी प्रयोगाचे वाक्य ओळखा ?

5 / 25

खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दाची विभक्ती ओळखा. पावसात भिजू नका ?

6 / 25

पुढील शब्दाचे अनेकवचन कोणते येईल त्याचे पर्यायी उत्तर शोधा ?

7 / 25

पुढील शब्दाचे स्त्रीलिंगी रूप व नपुसकलिंगी रूप कोणते येईल तो पर्याय शोधा ?

8 / 25

खालील वाक्याच्या आरंभी कोणते योग्य केवर्प्रयोगी अव्यय येईल ? ...............! काय दशा झाली त्याची !

9 / 25

पुढीलपैकी कोणत्या वाक्यात उभयान्वयी अव्यय आलेले नाही ?

10 / 25

'सूर्य' या नामाला कोणते शब्दयोगी अव्यय जोडता येणार नाही ?

11 / 25

पुढीलपैकी अविकारी शब्दाचा प्रकार कोणता ?

12 / 25

खालीलपैकी संयुक्त क्रियापदाचे उदाहरण कोणते ?

13 / 25

माझे पेन हरवले आहे. अधोरेखित विशेषणाचा प्रकार ओळखून पर्याय क्रमांक लिहा ?

14 / 25

त्याने आपण होऊन चूक कबूल केली. अधोरेखित सर्वनामाचा प्रकार ओळखा ?

15 / 25

अधोरेखित नामाचा प्रकार ओळखा. 'सायना नेहवाल' ही महान खेळाडू आहे ?

16 / 25

खालीलपैकी पररुपसंधीचे उदाहरण ओळखा ?

17 / 25

खालीलपैकी संयुक्त स्वर कोणता आहे ?

18 / 25

पुढीलपैकी कोणता शब्द पारिभाषिक शब्द आहे ?

19 / 25

 'खाई त्याला खवखवे' दिलेल्या म्हणीचा अर्थ पर्यायांतून निवडा ?

20 / 25

खालीलपैकी वेगळ्या अर्थाचा वाक्प्रचार निवडा ?

21 / 25

ज्याला लिहिता व वाचता येत नाही असा ?

22 / 25

'अंगावर एकही दागिना नसलेली स्त्री' या अर्थाचा आलंकारिक शब्द निवडा.

23 / 25

जीवन, शिक्षन, विदया, मंदीर, मुल्य, सामूहिक या शब्दांमध्ये एकूण किती शब्द लेखनदृष्ट्या शुद्ध आहेत?

24 / 25

खालीलपैकी 'नृप' या शब्दासाठी समानार्थी नसलेला शब्द कोणता ?

25 / 25

'किरकोळ' या शब्दाचा योग्य विरुद्धार्थी शब्द निवडा ?

Your score is

0%

आणखी टेस्ट दया.


इतरांना शेअर करा .......

Leave a Comment