Daily Current Affairs In Marathi 31 July 2023

Daily Current Affairs In Marathi

प्रश्न 1. नुकताच ‘कारगिल विजय दिवस’ कधी साजरा करण्यात आला?उत्तर – २६ जुलै प्रश्न 2. अलीकडेच RBI ने …

Read more

Daily Current Affairs In Marathi 27 July 2023

Daily Current Affairs In Marathi

प्रश्न 1. नुकताच ‘राष्ट्रीय आंबा दिन’ कधी साजरा करण्यात आला?उत्तर – 22 जुलै प्रश्न 2. अलीकडेच कोणत्या राज्याच्या …

Read more