Daily Current Affairs In Marathi 9 October 2023

Daily Current Affairs In Marathi

प्रश्न 1. नुकताच ‘जागतिक सेरेब्रल पाल्सी डे’ कधी साजरा करण्यात आला? उत्तर – 06 ऑक्टोबर 01 ऑक्टोबर – …

Read more

Daily Current Affairs In Marathi 8 October 2023

Daily Current Affairs In Marathi

प्रश्न 1. नुकताच ‘जागतिक शिक्षक दिन’ कधी साजरा करण्यात आला? उत्तर – 05 ऑक्टोबर 01 ऑक्टोबर – वृद्ध …

Read more

Daily Current Affairs In Marathi 7 October 2023

Daily Current Affairs In Marathi

प्रश्न 1. नुकताच ‘जागतिक प्राणी कल्याण दिन’ कधी साजरा करण्यात आला? उत्तर – 04 ऑक्टोबर 01 ऑक्टोबर – …

Read more

Daily Current Affairs In Marathi 6 October 2023

Daily Current Affairs In Marathi

प्रश्न 1. नुकताच ‘जागतिक निसर्ग दिन’ कधी साजरा करण्यात आला? उत्तर – 03 ऑक्टोबर 01 ऑक्टोबर – आंतरराष्ट्रीय …

Read more

Daily Current Affairs In Marathi 5 October 2023

Daily Current Affairs In Marathi

प्रश्न 1. नुकताच ‘आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिन’ कधी साजरा करण्यात आला? उत्तर – 02 ऑक्टोबर प्रश्न 2. कोणत्या देशाने …

Read more

Daily Current Affairs In Marathi 3 October 2023

Daily Current Affairs In Marathi

प्रश्न 1. नुकताच ‘जागतिक रेबीज दिन’ कधी साजरा करण्यात आला? उत्तर – 28 सप्टेंबर 02 सप्टेंबर – जागतिक …

Read more

Daily Current Affairs In Marathi 2 October 2023

Daily Current Affairs In Marathi

प्रश्न 1. नुकताच ‘जागतिक पर्यटन दिन’ कधी साजरा करण्यात आला? उत्तर – 27 सप्टेंबर प्रश्न 2. गृहमंत्री अमित …

Read more

Daily Current Affairs In Marathi 1 October 2023

Daily Current Affairs In Marathi

प्रश्न 1. नुकताच ‘आंतरराष्ट्रीय अण्वस्त्र निर्मूलन दिन’ कधी साजरा करण्यात आला? उत्तर – 26 सप्टेंबर प्रश्न 2. अलीकडेच …

Read more

Daily Current Affairs In Marathi 30 Suptember 2023

Daily Current Affairs In Marathi

प्रश्न 1. नुकताच ‘जागतिक फार्मासिस्ट दिन’ कधी साजरा करण्यात आला? उत्तर – 25 सप्टेंबर प्रश्न 2. नुकतेच इंडिया …

Read more